Slovenski zajtrk

15. novembra je potekal dan slovenske hrane, ki ga je najbolj množično zaznamoval Tradicionalni slovenski zajtrk. Na vrtce in osnovne šole so dostavili skoraj 20.000 kg kruha; 2.600 kg masla, 53.600 litrov mleka, 3.220 kg medu in 32.000 kg jabolk. V projekt se je vključilo prek 250.000 otrok, vzgojiteljev in učiteljev v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah. Projekt je potekal na 1.535 lokacijah: na 828 osnovnih šolah in 707 vrtcih.

Živila so podarila živilsko-predelovalna podjetja, kmetijska podjetja in zadruge, fakulteti, šolski center in kmetijski inštitut, kmetje in čebelarska društva. Živila so tudi dostavili; kjer to ni bilo mogoče, so jih pripeljali trgovski centri.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in vzporedno tudi širšo javnost o pomenu zajtrka za prehranjevalne navade, pomenu in prednostih krajevno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje. Vzgajali so tudi za pravilno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z emabalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja; vključno z gibanjem in športom.

Pri projektu sodelujejo:

 • Čebelarska zveza Slovenije
 • Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica živilskih in kmetijskih podjetij
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Ministrstvo za zdravje
 • Ministrstvo za kulturo
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Obrtno-podjetniška zveza Slovenije
 • Zadružna zveza Slovenije
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • Zveza sadjarskih društev Slovenije
Učenci so na OŠ Otočec sošolcem ponudili dve vrsti mleka.
Na voljo je bilo šest vrst jabolk; in brošure.
Poskusili so štiri vrste medu.
Glasovali so o najljubšem in najokusnejšem medu.
Težko se je bilo odločiti, kateri med je bil najboljši.