Izmenjava v Turčiji, 11.–14. 11. 2019

Izmenjava v projektu Erasmus+ Smart Waste Managers v Istanbulu je potekala od 10. do 15. 11. 2019 (prvi in zadnji dan sta bila potovalna), iz OŠ Žiri smo se izmenjave – aktivnosti poučevanja in usposabljanja udeležili Martina Jurman, Gregor Podviz in Maja Brezovar. Iz Španije sta bili udeleženki dve, iz Portugalske in Romunije pa po tri. Iz Poljske se mobilnosti niso udeležili zaradi zamika prenosa finančnih transakcij med šolo, občino in nacionalno agencijo.

V ponedeljek, 11. 11., smo v dopoldanskem delu spoznali šolo turške gostiteljice in ravnatelja ter zaposlene v šoli, ki jo obiskuje preko 1300 učencev. Za nas so pripravili kratek kulturni program v treh točkah z ekološkimi vsebinami. Ogledali smo si šolske prostore in izboljšave v času mandata novega ravnatelja. Zanimiva se nam je zdela učilnica za naravoslovne vede. Šola ima tudi nekaj živali, za katere skrbijo zaposleni in učenci. Turška koordinatorica nam je predstavila primer dobre prakse sodelovanja v eTwinningu z naslovom Delaj dobra dela in bodi prijazen. Delili smo tudi informacije o šolskih sistemih in delu učiteljev v šolah držav partneric v projektu Erasmus+ Smart Waste Managers. Po spoznavnih aktivnostih (ice breakers) smo spoznavali koncept STEAM in mehke veščine 21. stoletja, za katere so nam predstavili formulo: »STEM + ART & Social Sciences + DESIGN THINKING à 21st Century Skills«. V mednarodnih skupinah smo se z izzivi soočili tudi sami in pri tem videli, kako zelo pomembno je medsebojno sodelovanje, komunikacija in iskanje rešitev (tudi izven okvirjev) za reševanje problemov.

V torek, 12. 11., smo se učitelji srečali v šoli in učenka nam je v angleščini predstavila projekt Harezmi (izvajajo ga v gostujoči šoli), ki ravno tako ekološko osvešča mlade o prekomernem potrošništvu in ravnanju z odpadki. V nadaljevanju smo več časa namenili podrobnejšemu dogovarjanju glede izvedbe aktivnosti v času pred mobilnostjo ter v času mobilnosti, določili smo termina za mobilnosti na Portugalskem (predvidoma 1.–6. 3.) in Poljskem (predvidoma 17.–22. 5.) in število učencev na mobilnost (predvidoma 5 oziroma kot določeno v prijavnici). Ogledali smo si palačo Dolmabahče zadnjih živečih sultanov in kalifov ter znanega voditelja Ataturka in stolp Galata.

V sredo, 13. 11., smo na šoli IBB Barbaros Hayrettin Pasa Secondary School načrtovali organizacijo mednarodnih skupin, ki bi skupaj reševale določene naloge. V času mobilnosti pa bi tako učitelji kot učenci pripravili različne predstavitve (npr. o šolah, šolskem sistemu). Predstavitve učiteljev bi bile namenjene zaposlenim na šoli, ne le sodelujočim učiteljem v projektu. Na eTwinningu se redno objavljajo prispevki in gradiva, ki nastanejo ob izvajanju aktivnosti ali spremljajočih dejavnosti. Natančneje nam je bil predstavljen koncept STEM, ki spodbuja t. i. DESIGN THINKING. Učitelji smo ga preizkusili in sklenili, da bodo učenci na vsaki mobilnosti po tem modelu iskali praktične rešitve za probleme povezane z določenim tipom odpadkov, obravnavanim v projektu. Ogledali smo si Adalar, največji Prinčev otok.

V četrtek, 14. 11., smo si ogledali nekaj znamenitosti: Hagia Sofia, palača Topkapi, Modra mošeja, podzemna shramba vode in Veliki bazar. Zvečer smo se zbrali na poslovilni večerji in ravnatelj turške šole nam je podelil potrdila o udeležbi – certifikate o mobilnosti ter se zahvalil za sodelovanje. Naredili smo kratko refleksijo, podali vtise in spregovorili o eTwinningu in na kratko ponovili sklenjene dogovore. Za projekt se nameravamo zelo potruditi, zato smo ugotovili, da je potrebna dobra in transparentna komunikacija med sodelujočimi partnerskimi šolami v vseh nalogah.

Udeleženci mobilnosti smo bili zelo zadovoljni z izvedbo in organizacijo mobilnosti ter gostoljubnostjo. Prva mobilnost je bila po občutku zelo prijetna in menimo, da bomo v tej skupini dobro sodelovali in pripravili zelo kakovosten mednarodni projekt.

Zapisali: Maja Brezovar, Martina Jurman, Gregor Podviz (OŠ Žiri)