Pametna igrača ne nadomesti toplega objema matere ali očeta, lahko pa otroka izpostavi nekaterim nevarnostim.

December je čas obdarovanj in pogosto se znajdemo v zadregi, kaj kupiti otrokom. Ponudba igrač je velika, bolj in bolj pa so popularne pametne igrače. To so igrače, ki se, med drugim, povezujejo v internet in omogočajo nove možnosti učenja in zabave. Številne pametne igrače predstavljajo varnostno tveganje za otroka, zato je treba biti pri nakupu pozoren na nekatere varnostne elemente opozarjajo na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede.


Z razvojem interneta je ta segel tudi na področje otroške igre. Pametne igrače se preko Wi-Fi omrežja ali omrežja mobilne telefonije povezujejo v internet z namenom, da se s pomočjo programske opreme na strežnikih proizvajalcev aktivno odzivajo na otrokova dejanja ali pa staršem omogočajo nadzor in interakcijo z otrokom na daljavo. Proizvajalci poudarjajo številne pozitivne vidike, ki jih imajo takšne igrače za otroke in starše. Med drugim naj bi te igrače omogočale, da otrok zgodaj pride v stik z internetom in začne razvijati digitalne veščine.

Pametne igrače, ki se povezujejo v internet, so izpostavljene tudi številnim varnostnim tveganjem. To še posebej velja za cenene igrače različnih manj znanih proizvajalcev. Varnostna zaščita teh pametnih igrač je slaba, kar omogoča vdore preko interneta, lokalnega Wi-Fi omrežja ali Bluetootha. Lahko se zgodi, da bo video in zvok, ki ga posreduje igrača, prestregel neki popolni neznanec, ki bo lahko v določenih primerih začel komunicirati z otrokom. Pri dronih ali drugih tehničnih igračah lahko nekdo prevzame nadzor in igračo poškoduje ali pa z njo poškoduje ljudi v bližini.

Zagotovo največja težava pri pametnih igračah je nadzor nad osebnimi podatki. Igrače spodbujajo k posredovanju različnih osebnih podatkov, ki se shranjujejo na strežnikih proizvajalcev. Če igrače omogočajo prenos zvoka in slike, se tam shranjujejo tudi slike, video in zvočni posnetki. Strežniki so v večini primerov zelo slabo zaščiteni in znanih je več primerov vdorov, s katerimi so kriminalci prišli do zasebnih posnetkov otrok.

Ne smemo pa pozabiti tudi na prikrito oglaševanje. Običajno gre za zelo prikrito vključevanje različnih fraz, ki spodbujajo k nakupu izdelkov točno določenega proizvajalca. Igrača pri komunikaciji z otrokom uporablja izbrane besede, ki se pomensko navezujejo na druge izdelke istega proizvajalca (npr. imena drugih igrač istega proizvajalca).

Opozoriti velja tudi na pametne igrače, namenjene zelo majhnim otrokom, ki omogočajo staršem komunikacijo z otrokom na daljavo. Takšna uporaba ima lahko zelo škodljive posledice za otrokov razvoj. Pomislite, kako je otrok zmeden, če skozi svojega priljubljenega medvedka zasliši svojo mamo. Takšne igrače tudi povečujejo odtujenost staršev od otrok. Nobena igrača, pa naj govori še s tako resničnim glasom očeta ali matere in omogoča prenos slike na daljavo, ne more nikoli nadomestiti pristnega človeškega stika. Za majhnega otroka ni bolj pomembnega in lepšega kot topli objem mame ali očeta.

Če se odločamo za nakup pametne igrače, si postavimo nekaj vprašanj, ki nam pomagajo pri razmisleku:

 • Je potrebna internetna povezava?
 • Kdo vse ima dostop do podatkov, ki jih igrača zbira ali pa jih moramo ob aktivaciji posredovati?
 • Ali resnično veste, kaj vse igrača omogoča?
 • Na koga se je mogoče obrniti v primeru vprašanj in težav? Je pomoč dosegljiva v Sloveniji oz. slovenščini?
 • Je igrača primerna za starost otroka?
 • Kako poučna je igrača?
 • Ali so kakšni dodatni stroški? Je igrača ves čas polno funkcionalna ali pa bo treba plačevati za dodatne možnosti?
 • Se otrok lahko igra svobodno in ustvarjalno?
 • Je igračo mogoče deliti z drugimi? Ko jo bo otrok prerastel, jo bo lahko uporabljal kdo drug?
 • Ima igrača rok uporabe? Bo programska oprema igrače prenehala delovati po določenem času?

Več informacij o pametnih igračah so pripravili na Safe.si, kjer so podrobno razložena tudi vprašanja, s katerimi si pomagamo pri nakupu pametnih igrač.

Več informacij o problematiki pametnih igrača: https://safe.si/starsi/pametne-igrace-internet-igrac

Povezava na vprašanja: https://safe.si/gradiva/gradiva-za-starse/internet-igrac-vprasanja-za-pomoc-pri-nakupu

Marko Puschner, Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, Fakulteta za družbene vede UL

***

Dodatne informacije: marko.puschner@fdv.uni-lj.si ali po telefonu 01 5805 360.

***

O Safe.si:

Projekt Center za varnejši internet izvajajo Fakulteta za družbene vede – Univerza v Ljubljani, Javni zavod ARNES, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija INEA pri Evropski komisiji prek Instrumenta za povezovanje Evrope in Ministrstvo za javno upravo.

Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve:

 • Točko osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.si z osrednjim portalom www.safe.si. Naši nasveti, gradiva, orodja, izobraževanja in druge aktivnosti osveščanja so namenjene otrokom, mladostnikom, staršem ter šolski, socialni in mladinski stroki.
 • Svetovalno linijo za težave na spletu Tom telefon 116 111, na kateri med 12. in 20. uro vsak dan odgovarjajo na vprašanja, dileme in pomagajo reševati zagate, povezane z uporabo interneta, na www.e-tom.si je na voljo tudi svetovanje prek TOM spletne klepetalnice. Storitev je na voljo za otroke, mlade in njihove starše.
 • Anonimno spletno prijavo nezakonitih spletnih vsebin Spletno oko – posnetke spolne zlorabe otrok in sovražni govor na spletu lahko anonimno prijavite na prijavno točko www.spletno-oko.si.

8 thoughts on “Pametna igrača ne nadomesti toplega objema matere ali očeta, lahko pa otroka izpostavi nekaterim nevarnostim.

 1. Damjana Kralj
  6. 12. 2019 at 15:21

  Bolj kot katerakoli igrača, otrok največ pridobi s človeškim stikom. Nobena igrača, pa naj bo še tako pametna, ne nadomesti človeka. Otroci so v današnjem času že tako izpostavljeni nenehno nekim zunanjim dražljajem, ne potrebujejo še dodatnih iz pametnih igrač.

 2. Kris Frančeškin
  8. 12. 2019 at 16:15

  Otroci vse prezgodaj vstopajo v digitalni svet. Proizvajalci digitalnih igrač na veliko oglašujejo njihovo uporabnost in poučnost. Otroci naj bi se s pomočjo le teh učili govoriti, pisati, se z njimi potolažili in še mnogo več. Vse te veščine lahko pridobivajo tudi v realnem svetu, brez tako velikega tveganja zlorabe osebnih podatkov in fotografij. Kljub temu se tehnologiji in digitalizaciji danes ne moremo izogniti, zato menim, da je safe.si odličen portal na katerem lahko starši poiščejo veliko nasvetov za ustrezno uporabo interneta in digitalnih igrač, ki so varne in primerne za njihove otroke.

 3. Marko Curk
  9. 12. 2019 at 11:49

  Žal je današnji svet postal vse preveč potrošniški in že ena čisto običajna igrača, ki je pred leti veljala za tehnološki presežek, je sedaj postala zastarela. Ljudje pa si želimo imeti vedno več in boljše. Tako z veliko hitrostjo tonemo v svet, ki je vse bolj nerealen. Zgoraj omenjene igrače tako ponujajo čisto nerealen svet in omejujejo in slepijo pomembnost bližine in ljubezni staršev.
  Verjamem, da je večina staršev že seznanjena s pomembnostjo varovanja osebnih podatkov, vendar se za to ne menijo veliko, češ mojemu otroku se takšne stvari (varnostno tveganje) ne morejo zgoditi in raje podležejo zanimivosti igrače in njihovim prodajalcem. Ne razumem, zakaj bi bilo dobro, da otroci zgodaj pridejo v stik z internetom in začnejo razvijati digitalne veščine, če pa že vrabčki na strehah čivkajo o škodljivosti prezgodnje uporabe le teh.

 4. Nevenka Rojc
  9. 12. 2019 at 12:48

  Delno zagovarjam, starši otrokom kupujejo pametne igrače, vendar bi se pred nakupom morali seznaniti o varni uporabi tistih, ki imajo povezavo na internet. Do vseh koristnih informacij glede varne uporabe le teh, si morajo najprej ogledati portal safe.si. Pretirana uporaba pametnih igrač pri otrocih zmanjšuje razvijanje grobe in fine motorike, pridobivanje socialnih veščin in spretnosti ter bogatenja besedišča, ki ga otrok bolje pridobiva ob osebnem stiku s starši (poslušanje in branje knjig) in v družbi vrstnikov. So pa tudi pametne igrače lahko koristne ob zmerni in racionalni uporabi, pri majhnih otrocih pa ob spremljanju in usmerjanju staršev.

 5. Edes Arčon
  9. 12. 2019 at 17:38

  Nedvomno je potrebna osveščenost staršev glede omenjenih pasti pametnih igrač in skrb za uporabo v “zdravi” meri. Socialnih in čustvenih potreb otroka namreč ne moremo zadovoljiti s pametnimi igračami.
  Poraja pa se mi še ena skrb. Dejstvo je, da so takšne igrače zaradi svoje dinamičnosti in intenzivnosti dražljajev pravi magnet za otroke in težko se je odtrgati od njih. Zato obstaja nevarnost, da otrokom sčasoma postanejo vse ostale igrače dolgočasne in nezanimive. Da ne govorimo o naravi, kjer takšne intenzivnosti dražljajev ni. Kako naj otroka, preplavljenega z digitalnimi dražljaji, še pritegnemo, da bi našel lepoto in zadovoljstvo tudi v naravi? Zatorej, starši in učitelji, poskrbimo za uravnoteženo uporabo in naučimo otroka poiskati čar tudi v naravi, ostalih igračah in v druženju z vrstniki.

 6. Marina Troha
  9. 12. 2019 at 18:01

  Sama sodim med starejšo generacijo učiteljev. Strinjam pa se z mojimi mlajšimi kolegi, ko menijo, da so lahko otroci velike žrtve. Na žalost jim pametne igrače vsiljujejo starši – velikokrat v veri, da imajo lahko nato nekaj prostega časa zase. Otroci se namreč s takimi igračami kar zasvojijo in ne gledajo, koliko časa so pri igri. Žal ne gledajo na uro niti starši.
  Zato mogoče namig: starši, peljite raje otroka na vrt, v gozd ali vsaj v park. Otroci naj skačejo, plezajo …
  Verjemite, da bodo srečnejši.
  Sama nisem tudi pristaš prezgodnje rabe tablic, računalnikov v šoli. Zdi se mi, da se otroci površinsko naučijo klikati, na osnove pa prevečkrat pozabijo.

 7. Maja Ovsenik
  9. 12. 2019 at 22:30

  Zanimivo se mi zdi, da starši na eni strani ne dajo šoli soglasja, da se slika njihovega otroka npr. lahko pojavi na šolski spletni strani, otrok ne sme biti posnet, intervjuvan in še kaj, na drugi strani pa brez razmisleka na raznih socialnih omrežjih dnevno objavljajo njegove fotografije, video posnetke (tudi pomanjkljivo oblečenega), komentirajo, kaj dela, kaj govori… in to ne z zaprtim profilom, temveč javnim, dostopnim vsem.

  Ravno tako v primeru pametnih igrač: ne skrbi jih, kam gredo podatki, glasovi, slike, posnetki… Ker je to nekje v ozadju in rezultat (objava) ni takoj viden. Glavno, da je otrok miren, ko gredo po nakupih ali v restavracijo na kosilo… Pogosto videna situacija: starša na telefonih, otrok na tablici ali s kakšno drugo igračo, ki ga zabava. Da je le mir.

  Mislim, da bi morale šole večkrat pripraviti izobraževanja za starše tudi na to temo – z dobrimi predavatelji, ki bi jih s konkretnimi situacijami ‘prebudili’ do te mere, da bi začeli spreminjati svoje navade.

 8. Mojca Leskovec Meharich
  10. 12. 2019 at 10:34

  Starši bi morali pomisliti tudi na sevanje, ki ga oddaj taka igrača, še posebej, če ji je otrok izpostavljen več časa. Na Arnesu so pripravili zanimivo raziskavo o sevanju, v okviru sio-2020 Forum EMS, ki vključuje različne naprave. od wi-fi do brivnika, … Projekt Forum EMS je pripravil letak in brošuro o vplivih brezžičnih omrežij. https://www.arnes.si/files/2019/11/Brošura_elektromagnetna-sevanja_naprave-wi-fi-in-zdravje_e.pdf