Posvet NIJZ v Ljubljani

V ponedeljek, 18.11.2019, sem se udeležila izobraževanja na temo Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu. Posvet je bil organiziran s strani NIJZ. Povabilo je prišlo v okviru projekta Zdrava šola,katerega smo se kot šola tudi priključili. Odlično predavanje je bilo s strani vseh predavateljev podano udeležencem.

Mene osebno je navdušila gospa dr. Tina Bergant. Govorila je o možganih in vplivu vseh dražljajev IKT na nas. Veliko je govorila o igricah, ki jih mladostniki igrajo in privede do zasvojenosti, saj jim igri izpolnijo psihološke potrebe. Zaradi pretirane rabe interneta je v Sloveniji cca 10% otrok zanemarjenih in jim starši ne dajo nič od svojega prostega časa, razen priklop na net.Zato je poudarek dala na pametni rabi pametnih naprav, ki so zdravnikom velikokrat v izjemno korist (merilec sladkorja)

Mednarodna raziskava HBSC
Moderno otroštvo
Današnji multisenzorni otrok

Ocena storitve

Ocena je pripravljena v skladu z opisom za ocenjevanje aplikacij.

Povzetek: Otroci so izpostavljeni modernim napravam v nedogled, dati jim je pa treba smisel dela z IKT, opozoriti jih na nevarnosti spleta.