Zapisovanje glasbe z uporabo IKT pri pouku

V 8. in 9. razredu pri predmetu glasbena umetnost učenci ustvarjajo svojo glasbo z Orffovimi glasbili. Pri igranju na glasbila so zelo aktivni, samo zapisovanje glasbe pa jim je velikokrat dolgočasno in suhoparno.  Zato motivacijo dvignemo tako, da to glasbo najprej zapišejo v zvezek in potem uporabimo računalniški program za zapisovanje glasbe.

Pri zapisu melodije potrebujejo malo več pomoči, pri dodajanju ritmične spremljave pa so že bolj samostojni in sami eksperimentirajo. Zelo dobro je, ker takoj lahko poslušajo, kaj so ustvarili. V primeru, da jim ni všeč, spremljavo takoj lahko popravijo, izboljšajo … Na ta način lahko z uporabo IKT pri glasbi ta predmet približamo večjemu številu učencev.