Bralno tekmovanje v 6. razredu

Tudi v letošnjem šolskem letu učenci 6. razreda sodelujejo pri bralnem tekmovanju Berimo z Rovko Črkolovko. Slednje spodbuja branje. Izboljšuje pa tudi bralne navade pri otrocih.

V šestem razredu branje upada in učenci ne želijo več brati, zato se jih vedno manj odloči, da opravi bralno značko. V tekmovanje je vključen ves razred in so tako vsi primorani prebrati vsaj eno knjigo, če želijo, da se razred kvalificira in ne izpade iz tekmovanja. Učenci so motivirani in pridno posegajo po knjigah. Knjige si lahko med seboj priporočajo, o njih pišejo mnenja in podajajo svoje ocene in to ne samo znotraj oddelka, temveč tudi z vrstniki iz drugih šol.

2 thoughts on “Bralno tekmovanje v 6. razredu

 1. Maja Pahor
  12. 12. 2019 at 08:39

  V današnjih časih je motiviranje otrok za branje že pravi izziv. Čestitam, če ste dobili pravi način! Sicer pa menim, da se ljubezen do branja in bralne navade začnejo razvijati že zelo zgodaj – pri tem smo odrasli pomemben zgled (najprej starši, nato vzgojitelji, učitelji..). Posebej bi poudarila pomen glasnega branja in pogovarjanja o prebranem za majhne otroke, pri čemer bi morali vztrajati tudi potem, ko otroci že znajo sami brati. Na tak način otroci spoznajo, da je branje prijetno opravilo.

 2. Igor Lipovšek
  14. 12. 2019 at 09:41

  Vse, kar spodbuja branje, je dobrodošlo. In če s tem seznanite še ostale…
  Ali priporočilo za branje oz. stavek kritike o knjigi učenci napišejo tudi na listek in objavijo v učilnici?