Pouk angleščine na razredni stopnji

Angleščina na razredni stopnji poteka preko igre in drugih dejavnosti. Spomladi imamo v drugem razredu v sklopu »At the garden« dejavnosti, ki potekajo ves mesec. Za začetek jim ob slikah pripovedujem zgodbo Jack and the beanstalk. Zgodbo nato učenci uprizorijo z igro vlog. Nekateri samo s pantomimo, drugi se opogumijo in že povedo nekaj besed.

V naslednjih urah si ogledamo še hiter posnetek rasti fižola, nato pa vsak po angleških navodilih posadi svoje fižolovo seme. Da se lončki z zemljo ne bi med seboj pomešali, fižol pa bi imel pri rasti ustrezno podporo, izdela vsak učenec še svoj grad v oblakih. To naredijo iz papirja, vate in lesene palčke ali slamice za sok.

Učenci za svoje lončke zelo skrbijo in rastline ustrezno zalivajo. Pri naslednjih urah fižolove rastline opazujemo, jih merimo, štejemo liste… Ko je rastlina že prevelika za lonček, jo učenci odnesejo domov in posadijo v vrt. Marsikdo mi kasneje z velikim veseljem pove, da je njegov fižol obrodil.

One thought on “Pouk angleščine na razredni stopnji

  1. Katarina Čotar
    17. 12. 2019 at 21:31

    Izgleda super! Zdi se mi tudi lepa možnost za medpredmetno povezovanje.