Šolski vrt

1.     Zgodovina

Šolski vrtovi so bili  sestavni del šol že v preteklosti. Prve zapise o obstoju šolskih vrtov tako najdemo v Kmetijskih in rokodelskih novicah že leta 1886. Učitelji, ki so urejali šolske vrtove so za to prejeli tudi državno podporo. Državna odredba je predvidevala, da mora imeti šola pravilno oskrbovan vrt. Učitelj je tako moral pripraviti tudi načrt s skico. Vrtove so tako nadzorovali posebni nadzorniki.

Šolske vrtove so v novejši zgodovini začeli ponovno obujati po letu 1990, še večji razcvet pa so doživeli po letu 2000, ko so številne iniciative in gibanja poudarjali pomen lokalno pridelane in predelane hrane.

2.     Zgradba šolskega vrta

Šolski vrt je sestavljen iz več življenjskih okolij: sadovnjak, zelenjavni , zeliščni  in okrasni vrt. Razširjena zgradba lahko vsebuje tudi travniško zasaditev. Travniška zasaditev pa omogoča lažje spremljanje in opazovanje živalskega in rastlinskega sveta.

3.     Dejavnosti na vrtu

Učenci lahko na vrtu spoznavajo splošna znanja o naravi in skrbi zanjo. V njem imajo možnost opazovanja rastlin in živali. Na ta način lahko izvajamo praktične dejavnosti, ki izhajajo iz učnih ciljev predmetov spoznavanja okolja, naravoslovja, biologije in kemije. Prav tako pa lahko razširimo aktivnosti tudi na druge predmete. Tako lahko pri tehničnem pouku izdelamo ograje in druge lesene izdelke ( npr. žuželčnik), pri slovenščini opremimo vrt z besedili in napisi, pri pouku angleščine izdelamo napise z angleškim poimenovanjem, pri pouku gospodinjstva lahko pripravimo iz sestavin na šolskem vrtu, prav tako lahko na šolskem vrtu uredimo mini trim stezo, ki nam ponuja možnosti različnih športnih aktivnosti.

Sestavni del šolskega vrta je tudi kompostnik. Tako se učenci pobližje seznanijo z ločevanjem odpadkov , vzporedno pa tudi spoznavajo vlogo in proces razgradnje snovi v naravi.

Šolski vrt ponuja možnost izmenjave semen v bližnjem okolju. S tem poskrbimo, da se ohranjajo različna, avtohtona in preizkušena semena.

Na zeliščnem vrtu lahko pridelujemo različna zelišča, ki jih potem predelamo v čaje, mazila in eterična olja.

4.     Vrt skozi letne čase

Delo na šolskem vrti načrtujemo tako, da lahko dejavnosti izvajamo v različnih letnih časih. S tem razvijamo tudi tudi delovne navade in na nek način omogočimo, da učenci to ciklično dejavnost tudi ponotranjijo. S tem se seveda poveča možnost, da bodo ta znanja in navade uporabili in izvajali tudi v kasnejšem obdobju svojega življenja.

◄ Komentiranje