Po Fabianijevih poteh – 9. natečaj otroškega prostorskega oblikovanja in 6. natečaj za geografski prospekt

Učence, dijake in predšolske otroke se lahko pod vodstvom svojih mentorjev možnost udeležiti Fabianijevega bienala. V okviru natečaja lahko rešujejo likovne naloge s področja arhitekturnega oblikovanja ali ustvarjalno in izvirno predstavijo svoj kraj ali krajevno skupnost in njegovo/njeno pokrajinsko oz. geografsko podobo.

9. likovni natečaj omogoča s fotografijo predstaviti zanimive stavbe, arhitekturne elemente in detajle, rešiti poljubno likovno nalogo za predstavitev zamišljenih objektov narediti likovno nalogo »materiali in prostor«.

Ocenjevanje likovnih dosežkov 8. natečaja

Besedilo likovnega razpisa.

6. geografski natečaj vabi, da se na razglednici, plakatu, spominku, prosojnicah ali filmu v sožitju likovne in geografske govorice spojijo besedilo, slika in zemljevid predstavi domači kraj ali domača pokrajina.

Razstavljeni geografski prospekti na 4. natečaju.

Besedilo geografskega razpisa

Organizatorji so Društvo likovnih pedagogov Primorja, Društvo učiteljev geografije Slovenije, Osnovna šola Dutovlje in Osnovna šola Komen. Izdelke oz. prijave je treba poslati do 10. 6. 2020 na naslov: OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61 a, 6223 Komen.

Povezava na vabilo za 8. bienale

Poročilo z zaključne prireditve 7. bienala