3. leto Erasmus+ projekta – Jaz in Ti v Družbi

V projektu MeYou Society smo vstopili v tretje – zadnje leto. Z dosedanjim delom smo zelo zadovoljni, saj nam je uspelo realizirati vse načrtovane aktivnosti. Glavni del našega projekta obsega program Več kot spričevalo – to je program delavnic za razvijanje socialnih kompetenc za zmanjšanje medvrstniškega nasilja.

Zainteresiranim učiteljem lahko že ponudimo 1. in 2. del vodiča za učitelje:

    1. del: Kdo sem jaz                        2. del: Jaz in Ti

  

Pripravili smo delavnice na temo “Kdo sem jaz” – spoznavanje in sprejemanje lastnih občutkov, čustev in vrednot ter delavnice na temo “Jaz in ti” – spoznavanje različnosti in zmožnost empatije.

V sredo, 12. februarja 2020, in v četrtek, 13. februarja 2020, ob 15.00 bomo na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica izpeljali srečanji, ki bosta potekali na osnovi izkustvenega učenja. Udeleženci bodo aktivno izkusili kratke delavnice, ki jih bodo lahko kasneje izvedli z učenci na razredni uri (načeloma so delavnice primerne za učence predmetne stopnje). Vabljeni vsi zainteresirani (prijavite se na naslov irena@osms.si)

V letošnjem šolskem letu bomo pripravili še 3. del Vodiča za učitelje z naslovom »Jaz in Družba«. Le-ta zajema delavnice o metodah reševanja konfliktov in izražanju neprijetnih čustev. V namen priprave smo na naši šoli od 24. do 26. oktobra 2019 gostili sodelavce partnerskih šol (OŠ Elisaveta Bagriana, Sliven iz Bolgarije in Colegio Villa Fatima, Burriana iz Španije).

V sredo zjutraj so goste sprejeli učenci naše šole s kratkim kulturnim programom – petošolci so zapeli dobrodošlico v angleščini in zaplesali v ritmu slovenske pesmi, devetošolci – predstavniki šolskega parlamenta so gostom izrazili dobrodošlico z nagovorom in poklonom ročno izdelane vrtnice – simbola našega mesta Nove Gorice. Program so obogatili še mladi glasbeniki in plesalke.

 

Po nagovoru ravnatelja Janeza Kobeta je koordinatorica projekta Suzana Harej predstavila glavne aktivnosti, ki jih bo potrebno opraviti v tem šolskem letu; podrobneje pa aktivnosti tega srečanja.

Srečanje je potekalo v znamenju aktivnega sodelovanja na delavnicah, ki so jih pripravile vse tri šole, spoznavanju lepot Slovenije, učenju vseh štirih jezikov (angleščine, slovenščine, bolgarščine in španščine) ter medsebojnem spoznavanju in zabavnem druženju.

Delavnice 3. dela programa Več kot spričevalo bomo na naši šoli izvajali z osmošolci. Med oddelki 8. razreda bomo izpeljali tudi anketo o medvrstniških odnosih v oddelku (https://twinspace.etwinning.net/32394/pages/page/344249). V marcu nas čaka potovanje na obisk španskih partnerjev, nato pa počasi že evalvacija našega dela.

Zapisala Suzana Harej