Mednarodna konferenca: Podnebne spremembe

Po uspešni prvi konferenci o poučevanju o vodah, se je Društvo učiteljev geografije Slovenije odločilo za organiziranje druge mednarodne konference. Naslov letošnje je “Podnebne spremembe”. Konferenca bo v Štanjelu 5. in 6. junija 2020.

Vabijo učitelje, da predstavijo svoje izkušnje iz poučevanja mladih o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje. Veseli bodo predstavitev različnih učnih strategij, novosti, terenskega dela, uporabe IT in podobnega, s čimer se pri pouku spodbuja učenčevo pronicljivost, raziskovalnost in ustvarjalnost. Glavne poudarke in usmeritve o pomenu razumevanja podnebnih sprememb ter načinu njihovega umeščanja v pouk bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine.

Pričakujejo, da bo vsebina prispevkov:

  • Promet – uporaba javnega prometa, zmanjševanje transporta;
  • Kmetijstvo in prehrana – proizvodnja hrane, suša, lokalna prehrana, samooskrba;
  • Energetika – obnovljivi viri, učinkovita raba, zmanjšanje porabe;
  • Biotska raznovrstnost – izginjanje vrst, invazivne vrste;
  • Proizvodnja in potrošnja – odgovorna poraba, “manj je več”, krožno gospodarstvo;
  • Vodni krog – poplave, vodni viri;
  • Življenjski slog – turizem in potovanja, prosti čas;
  • Selitve – begunci, dnevne migracije;
  • Odpadki – nevarni odpadki, “brez odpadkov”, odlagališča, sežigalnice.

Več o konferenci najdete na spletni strani konference: https://podnebne.splet.arnes.si/. Pripravljene so tudi spletne strani v angleščini: http://climate.splet.arnes.si/. Za vsa vprašanja je na voljo e-naslov info@drustvo-dugs.si, o konferenci pa že poteka razprava v forumu SIO.

……………………………………………………………………………………………………………

Dokumentarni posnetki celotne lanske konference v Podsredi in Bistrici ob Sotli na Arnes Video: prvi del – petek zjutraj, Grad Podsreda, drugi del – petek dopoldne, Grad Podsreda, tretji del – petek popoldne, Grad Podsreda, četrti del – sobota dopoldne, OŠ Bistrica ob Sotli, peti del – sobota opoldne in popoldne, OŠ Bistrica ob Sotli, most na Sotli, elektrarna Brežice.

Fotografije z lanske konference:

Predavanja
Tiskovna konferenca
Predstavitev plakatov
Makete in modeli
Predstavitev vodnega delovanja ob maketah
Postavitev tablice o visokih vodah na Sotli – skupaj s hrvaškim geografskim društvom
Obisk HE Brežice