Izola – postavitev oznake visoke vode

Na Kocjančičevi ulici 10 v Izoli so učenci, dijaki in študenti na stavbo Galerije Rex pritrdili tablico visoke vode. Postavitev so pripravili Agencija Republike Slovenije za okolje, Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in Občina Izola v sodelovanju z OŠ Livade Izola, SŠ Izola, Oddelkom za geografijo FHŠ Univerze na Primorskem in Galerijo Rex Izola.

Agencija RS za okolje v sodelovanju z Zvezo geografov Slovenije od leta 2014 izvaja tudi akcijo postavitve oznak, ki označujejo najvišjo izmerjeno gladino vode ob vodotokih, na kraških poljih in ob morju. Namen akcije je:

  • obveščanje prebivalcev o visokih vodah kot naravnem pojavu, ki se ga bo treba v prihodnje zaradi vpliva podnebnih sprememb vedno bolj zavedati;
  • izobraževanje o poplavnih območjih rek, ojezeritvah kraških polj in poplavljanju morja;
  • ozaveščanje – spomniti na dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto zase potrebuje prostor.

Akcija se v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor šteje tudi med izvajanje ukrepov sodelovanja z javnostjo pri Načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti. V okviru akcije je bilo nameščenih že več kot 50 oznak visokih voda po vsej Sloveniji.

O pomenu dogodka so spregovorili Danilo Markočič, župan Izole, mag. Lilijana Kozlovič, direktorica Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor, dr. Mitja Bricelj, sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, mag. Florjana Ulaga in dr. Peter Frantar iz Komisije za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije ter Denis Bele, direktor Komunale Izola. Dijakinje Srednje šole Izola so na stenskih podobah predstavile posledice poplav leta 2008 in 2019, učenki Osnovne šole Livade pa plakat, ki opozarja na poplavno nevarnost in nameščanje tablic o visokih vodah.

Več na:

Arnes Video in

FB https://www.facebook.com/hidrogeografija/

Z leve: mag. Florjana Ulaga in dr. Peter Frantar, Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije, dr. Mitja Bricelj, sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, mag. Lilijana Kozlovič, direktorica Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor, Denis Bele, direktor Komunale Izola, Danilo Markočič, župan Izole, in Martina Miklavčič Šumanski, zadolžena za komuniciranje na Občini Izola.
Predstavitev raziskave o poplavljanju morja
Predstavitev plakata o poplavah
Z odstranitvijo modrega traku, ki je ponazatjal gladino vode, so razkrili oznaki
Zahvala Osnovni šoli Livade
Zahvala Srednji šoli Izola
Zahvala geografskemu oddelku FHŠ Univerze na Primorskem
Skupinski posnetek