OŠ Blanca – ob zaključku Erasmus+ KA219 projekta FAST (fun, authentic, simple, trustworthy)

IMG 20190602 202950

IMG 20190602 202950

Septembra 2018 je OŠ Blanca skupaj s partnerskimi šolami Osnovna škola Petar Zoranić Nin s Hrvaške, Landvik skole iz Grimstada na Norveškem, Szkola Podstawowa nr 52 im Marii Konopnickiej w Lublinie s Poljske ter koordinatorsko šolo Munkebjergskolen iz Odense na Danskem vstopila v Erasmus+ KA2 projekt FAST (fun, authentic, simple, trustworthy).


Naš glavni cilj je bil dvig IKT pismenosti in razvoj kompetenc 21. stoletja.

Po začetni analizi strojne in programske opreme na posamezni partnerski šoli smo vsak mesec opravljali določene naloge, s katerimi smo izpolnjevali zastavljene cilje. Pri izvrševanju mesečnih nalog smo bili prisiljeni razmišljati o čim bolj smiselni uporabi IKT v učnem procesu. Pomemben vidik dela sta bila medsebojna komunikacija s pomočjo IKT ter sodelovalno delo.

V projektni skupini nas je bilo šest učiteljev in ravnatelj, pri določenih projektnih aktivnostih pa so sodelovali tudi nekateri ostali učitelji. Ob koncu meseca sem kot koordinator zbral povzetke dela, jih zložil v PPT prezentacijo in jo poslal koordinatorju projekta na Dansko, da je objavil na uradni spletni strani projekta, hkrati sem naše aktivnosti mesečno objavljal tudi na naši spletni strani, ostali učitelji so bili razen preko spletne strani o delu v projektu obveščeni na mesečnih sestankih učiteljskega zbora, učenci pa v Erasmus+ kotičku.

Imeli smo tudi pet projektnih srečanj, na katerih smo se razen pouka na gostujočih šolah ter IKT izobraževanj spoznali tudi s kulturo in življenjem v gostujočih državah.

Iz spodnje tabele je razvidno katere programe smo uporabljali, pomemben pa je predvsem napredek učencev.

PodročjeProgramiPrejPotem
Urejanje besedilMS Word
Google Dokumenti
Osnovno urejanje besedil in tabel, nekateri učenci  tudi naprednejše. V tabelah uporaba abecednega urejanja in osnovnih formul.Sodelovalno delo pri urejanju, predvsem Office 365 in tudi Google Docs.
Urejanje tabelMS Excel
Google Preglednice
Urejanje slik/fotografijMS Paint
Pixlr
Paint 3D (3D slikar)
Osnovna orodja za risanje in slikanje, osnovna obdelava slik in fotografij.Naprednejše urejanje slik in fotografij, izdelava animacij.
Urejanje videoposnetkovMovieMaker
Videopad
OBS
Osnovna obdelava videoposnetkov.Obdelava videoposnetkov z uporabo prehodov in efektov, izdelava video vodičev s pomočjo snemalnika namizja.
Urejanje/snemanje audio datotekAudacity
SoundTap
Predvajanje audio posnetkov, osnovna obdelava (rezanje, glasnost).Dodajanje efektov audio posnetkom, sestavljanje in lepljenje več datotek, večkanalno snemanje. Sodelovanje pri online ustvarjanju melodije.
Urejanje predstavitevGoogle Predstavitve
Power Point
Samostojna izdelava predstavitev.Sodelovalno delo pri izdelavi predstavitev
(Office 365).
Brskanje po spletuChrome
Firefox
Edge
Osnovno iskanje podatkov s pomočjo iskalnikov (google.com, najdi.si).Naprednejša iskanja s pomočjo ustreznih filtrov, poudarek na kritični izbiri podatkov in na spletni varnosti.
KviziKahoot,
Google Obrazci in Flubaroo
Moodle
Občasna uporaba spletnih kvizov in online glasovalnih sistemov.Redna uporaba online glasovalnih sistemov in kvizov. Za medsebojno preverjanje kvize pripravijo učenci tudi sami.
KomunikacijaGmail
Moodle
Skype
AdobeConnect eTwinning
Elektronska pošta (gmail), družbena omrežja.Razen elektronske pošte in družbenih omrežij še uporaba Moodle Chata ter tudi videokonferenčnih programov (Skype, AdobeConnect)
SodelovanjeGoogleDrive
MS OneDrive in Sharepoint
Moodle
Padlet AdobeConnect eTwinning
Sodelovanje je potekalo pretežno v živo.Sodelovanje poteka tudi s pomočjo deljenja dokumentov in skupinskega urejanja ter videokonferenčnih srečanj.
ProgramiranjeAppshedProgramiranje s pomočjo Scratcha.Z Appshedom so začutili možnost izdelave programov za mobilne naprave.
OstaloGeoGebra, RoomSketcherObčasna uporaba za popestritev pouka.Veliko bolj premišljena uporaba IKT tehnologije, ki omogoča pohitritev učnih procesov, globlje razumevanje ter tudi raziskovanje določenih zakonitosti.

Kot koordinator projekta FAST na šoli sem se trudil, da sem učitelje vzpodbujal h kritičnemu razmisleku o uporabi posameznega programa z namenom razvoja digitalnih kompetenc učencev (in učiteljev) kot tudi razvoja miselnih procesov po digitalni Bloomovi tehnologiji.

Izdelan načrt digitalnega opismenjevanja nam predstavlja okvir, kako sistematično uvajati določena znanja s področja IKT, tako da IKT predstavlja pomembno orodje pri usvajanju in utrjevanju drugih znanj.

Prej smo imeli samo računalniško učilnico s stacionarnimi računalniki, potem pa smo v okviru projekta Inovativna učna podprta z IKT nabavili 22 tabličnih računalnikov (MS Windows), ki predstavljajo mobilno računalniško učilnico. Tablice lahko nesemo tudi ven, v naravo, kar poveča njihovo uporabno vrednost.

Prvi pomemben dosežek v okviru projekta je bil preskok v glavah učiteljev, kako čim bolj smiselno in premišljeno uporabljati IKT v procesu poučevanja. To je sprožilo potrebo po dodatnih izobraževanjih, nova spoznanja pa so zopet prinesla napredek pri uporabi.

Drugi, enako pomemben, dosežek pa je usmerjanje učencev k pametni uporabi IKT. Učenci določena znanja že imajo, vendar jim jih je potrebno urediti in dopolniti, da se bodo znali »digitalno« obnašati pametno in varno.

Kot tretje pa je spoznanje, da moramo začeto pot nadaljevati, zato aktivno sodelujemo v nacionalnem projektu Inovativna učna podprta z IKT, ki vzpodbuja razvoj kompetenc 21. stoletja.

Viri:

Roman Drstvenšek, OŠ Blanca