Projekt DREVO=ŽIVLJENJE

Pomlad. Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Nacionalni Unesco ASP projekt DREVO=ŽIVLJENJE v desetletju zbliževanja kultur (2013–2022) povezuje mlade in njihove mentorje z zavedanjem o lastni kulturni identiteti in spoštovanjem drugačnosti vseh vrst. Projekt vpeljuje pristop globalnega učenja kot vseživljenjskega procesa, ki poudarja soodvisnost in vpetost posameznika v globalno dogajanje z lastno aktivnostjo kot enega izmed pomembnih dejavnikov trajnostnega načina življenja.

25. septembra 2015 je bila na vrhu OZN soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. Pomembna značilnost nove agende je univerzalnost: ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene cilje uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države.

Projekt DREVO=ŽIVLJENJE je zasnovan interdisciplinarno, zato je lahko vključen v pouk ali druge oblike šolskega dela (interesne dejavnosti, raziskovalne naloge, šolske projekte, projektne dneve …). Lahko ga izvajate z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.) in jim prilagajate cilje, vsebine, zahtevnost itd.

Na osnovni šoli Frana Kranjca smo v letošnjem šolskem letu pozornost namenili 4. globalnemu cilju – KAKOVOSTNEM IZOBRAŽEVANJU. Ta govori o vseživljenjskem učenju in izobraževanju. Poleg dostopnosti do izobraževanja na globalni ravni, poudarja tudi strokovnost učiteljev. Na področju učenja in poučevanja smo dandanes že zelo dobro spoznali, da tradicionalni pristopi izobraževanja še zdaleč ne zadovoljijo potreb sedanjih generacij otrok in da otroci morajo ter hkrati želijo biti aktivni udeleženci v učnem procesu. Inovativni in igrivi pristopi k poučevanju nam omogočajo v otroku oziroma mladostniku prebujanje zanimanja za učenje. Ker učitelji in strokovni delavci v praksi uporabljamo različne moderne pristope v poučevanju, vas vabimo, da svojo idejo delite z nami. Radi bi, da dobre ideje preplavijo našo mrežo tako, da postanejo vsem dostopne.

Veselimo se skupnega ustvarjanja.

One thought on “Projekt DREVO=ŽIVLJENJE

  1. Irena Pintarič
    15. 4. 2020 at 20:58

    Predstavljen nacionalni projekt, mogoče bi bilo še bolj zanimivo, če bi nam predstavili, kaj ste vi naredili na vaši šoli v sklopu tega projekta. Drugače zelo zanimiv projekt.