Uporabna geografija – spletni seminar

Štirinajst udeležencev iz vse Slovenije se je 3. aprila udeležilo prvega dela šestnajsturnega Arnesovega seminarja Uporabna geografija. Na seminarju se bodo učitelji geografije in drugih strok, ki pri svojem delu uporabljajo prostorske informacije ali se z učenci podajajo na ekskurzije, učne sprehode ali terensko delo, seznanili z uporabo različnih spletnih in mobilnih geoinformacijskih aplikacij, spoznali bodo možnosti uporabe iskalnika po zemljevidih ter izdelali program, vsebino, pot in točke lastne šolske ekskurzije. Seminar poteka videokonferenčno. Vodita ga dr. Tatjana Kikec in Mirsad Skorupan.

Podrobneje bodo spoznali možnosti, ki jih ponuja spletišče Uporabna geografija za podporo izvedbi pouka in doseganju učnih ciljev, uporabljati spletnein mobilne geoinformacijske aplikacije, poznati zahtevnejšo uporabo iskalnika po zemljevidih, načrtovati šolsko ekskurzijo z uporabo spletišča ekskurzije na portalu SIO, razvili vsakdanje načrtovanje ekskurzij, narediti učno uro z geoinformacijsko aplikacijo, spodbuditi rabo mobilnih naprav pri pouku.

Do zaključka seminarja, na katerem bodo udeleženci predstavili svoje izdelke, poteka individualno delo in komuniciranje s predavateljema na daljavo.

Uvod seminarja v okolju vox.
Iskanje podatkov v interaktivnem zemljevidu.
Vnos informacij na spletno kartografsko podlago.
Nalaganje statističnih prostorskih informacij ter risanje zemljevida lokacij in območij.

Napovednik in vsebina seminarja.