Geografske videovečernice za učitelje

Društvo učiteljev geografije Slovenije je po enem letu obnovilo četrtkova večerna srečanja učiteljev v videokonferenčnem okolju Arnes vox. Poleg izmenjave izkušenj, med katero se učitelji ustvarjalno in tudi polemično zaklepetajo, je vedno predstavljena dobra poučevalna izkušnja.

2. aprila je Mojca Janžekovič z OŠ Toma Brejca v Kamniku predstavila interaktivne učne liste za poučevanje na daljavo, narejene v okolju Live worksheets. Posnetek je dostopen na Arnes Video.

9. aprila pa je Tomi Tomšič z OŠ Staneta Žagarja Kranj pokazal, kako snema svoj pouk, ki si ga učenci lahko ogledajo na daljavo. Pri tem je poudaril prednosti in nevarnosti takšnega pouka in povedal, kaj je za učence motvirajoče. Posnetek je dostopen na Arnes Video.

Zaslonska slika predavanja Mojce Janžekovič.
Zaslonska slika predavanja Tomija Tomšiča.