Mednarodna konferenca – Podnebne spremembe

Podnebne spremembe vplivajo na življenje na Zemlji. Vir: Pixabay

Podnebne spremembe vplivajo na življenje na Zemlji. Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 5. in 6. junija uspešno izpeljalo mednarodno konferenco Podnebne spremembe. Na njej je 55 predavateljev iz sedmih evropskih držav predstavilo referate o poučevanju o podnebnih spremembah v osnovnih in srednjih šolah.

Tuji predavatelji so predvsem poudarjali pomen mednarodnega povezovanja šol in državljanov. Domači predavatelji so predstavili združenja in institucije, ki šolam lahko pomagajo pri nazornem in ustvarjalnem pouku o podnebnih spremembah, učitelji pa so pokazali izvirne načine pouka in terenskih raziskav, s katerimi učenci in dijaki prepoznavajo vpliv podnebnih sprememb na domaču pokrajino.

Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava: bodisi o referatih bodisi o večni temi – koliko je človek s svojo dejavnostjo prispeval k podnebnim spremembam in koliko lahko vpliva na zaviranje in spreminjanje ter koliko se jim lahko s svojo dejavnostjo prilagaja.

Za družabnost so poskrbeli s kvizom, v katerem je najboljši vseznalec in poznavalec Krasa ter delovanja DUGSA osvojil kraški pršut.

Na spletni strani konference je na voljo program, gradivo in bogato ilustrirani zbornik na 291 straneh.

Jeseni pa društvo pripravlja dvodnevni tabor o mestni geografiji v Celju.

Del udeležencev konference, ki so z referati obogatili slovenski pedagoški prostor.
Zaključna skupinska slika. Večina povezav je oba dneva delala brezhibno.