Konferenca Učiteljskega združenja Slovenije o poučevanju na daljavo

Od peresa in črnilnika do učenja na daljavo. Vir: Pixabay

Od peresa in črnilnika do učenja na daljavo. Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Učiteljsko združenje Slovenije je 1. julija organiziralo okroglo mizo »Učitelji o izobraževanje na daljavo«. Na njej so osnovnošolski, srednješolski in visokošolski učitelji delili izkušnje, spoznanja in razmišljanja o izobraževanju na daljavo. Odpirali so nove prostore za razmišljanje in poglede na povsem drugačno obliko izobraževanja.

V dveurnem nizanju izkušenj, izzivov in uspehov so nastopajoči ovrednotili znanje, ki so ga učenci in dijaki pridobili z učenjem na domu, pomoč ministrstva, staršev in vodstev šol ter pričakovanja Zavoda RS za šolstvo in drugih dejavnikov.

Raznovrstno delovanje Učiteljskega združenja Slovenije je možno spremljati in se mu pridružiti na družabnem omrežju. Tam bo na voljo tudi posnetek konference.

Andrej Jelen je z osmišljenimi vprašanji usmerjal predstavitve.
Ingrid Zupanc Brečko je opisala delo v času koronske krize na I. osnovni šoli Celje.
Mateja Peršolja je predstavila, kako je možno tudi sodobne oblike pouka prenesti v “šolanje od doma”.