Obisk policista

Prejšnji teden nas je obiskal policist. V učilnici so učenci ob pogovoru ponovili znanje o varnosti v prometu. Policist jih je opozoril na pomen vidnosti v prometu ter na varno hojo v skupini.

Učenci so si nadeli rutice in s policistom smo odšli na poučni sprehod po našem mestu. Policist je učence še posebej opozoril na nevarne točke na poti v šolo. Med potjo smo opazovali prometne znake. Nekajkrat smo pravilno in varno prečkali cesto na zaznamovanem prehodu za pešce. Na koncu pa je vsak učenec samostojno prečkal cesto.

One thought on “Obisk policista

  1. Natalija Ferk
    20. 10. 2020 at 23:07

    Zelo pomembno je ozaveščanje otrok o prometni varnosti, zato menim da je članek smotrno izbran, dobro napisan in opremljen še s slikovnim gradivom.