Martin Krpan kot domače branje

V prispevku predstavljam obravnavo domačega branja Martina Krpana z izdelavo knjižice o tej knjigi. Gre za obvezno književno besedilo za sedmi razred v učnem načrtu za slovenščino. Ta pripovedka ni le vsebinsko bogata, ampak učenci s tem delom obogatijo tudi literarnovedno znanje. Vse to zajema knjižica, ki so jo učenci izdelali.

Na takšen način (glasno branje z razlago, vsebinska in literarna analiza preko izdelave knjižice) lahko učenec postopno usvoji osnovne značilnosti pripovedke Martin Krpan, njeno vsebino in sporočilnost, kar predpisuje učni načrt za pouk slovenščine v osnovni šoli. Tu ne gre za učenje na pamet, ampak za usvajanje in utrjevanje znanja preko ustvarjanja. Tudi nekaj ročnih spretnosti ter umetniške nadarjenosti so pri tem pokazali učenci.

Helena Kostelec

One thought on “Martin Krpan kot domače branje

  1. Marjanca Frangež
    15. 10. 2020 at 20:03

    Spoštovani!
    Zagotovo ste izpeljali zanimivo učno uro, saj so bili učenci aktivno vključeni v sam proces. Izstopajo njihove umetniške stvaritve in medpredmetno povezovanje. Zagotovo so Martina Krpana popolnoma ponotranjili, saj so ga aktivno doživeli v vlogi avtorja. Uspešno in ustvarjalno še naprej.

Dodaj odgovor