Projekt Pasavček

S prvošolci smo v preteklem šolskem letu sodelovali pri projektu Pasavček. Projekt sva skozi celo leto  izvajali dve učiteljici v oddelku podaljšanega bivanja. Glavni cilj projekta je, da učence in njihove starše spodbudimo k dosledni in pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo. Želeli sva čimbolj spodbuditi starše, da bodo dovolj osveščeni o uporabi otroških varnostnih sedežev in da bodo s svojim obnašanjem v avtomobilu dober zgled otrokom. Učence sva želeli čim bolj motivirati k pravilni uporabi otroških sedežev in varnostnih pasov v avtomobilu. Učence sva želeli seznaniti tudi z drugimi situacijami, s katerimi se srečujemo v prometu in predvsem s tem, kaj lahko sami storijo za svojo varnost. Seznanili sva jih s pomenom rumenih rutic in jih spodbujali k redni uporabi le teh.

Dva tedna smo spremljali pripasanost vseh udeležencev v vozilu in se pogovorili o pomembnosti pripasanosti vseh potnikov v osebnem avtomobilu. Vsak dan smo se pogovorili in analizirali pravilno pripasanost učencev ter njihovih družinskih članov. Če so bili vsi v avtomobilu pripeti, so učenci na kartonček dobili štampiljko pasavčka, kartončke so dnevno nosili domov, jih pokazali staršem ter se tudi z njimi pogovarjali o pomembnosti varnostnega pasu. Na koncu so učenci za nagrado prejeli tatu Pasavčka.

Z učenci smo spoznali različne prometne znake, pogovarjali smo se o varnosti v prometu, oblikovali smo različne izdelke (lik Pasavček, žival pasavec, avtomobilčki, prometni znaki, avtobus), spekli pecivo »prometni znaki«, se naučili pesmice o Pasavčku, spoznali okolico šole z vidika upoštevanja pravil za varnost v prometu, računali smo skupaj s Pasavčkom in izvajali še veliko drugih zabavnih aktivnosti. Ob koncu šolskega leta smo pripravili tudi razstavo naših izdelkov in izvedli kulturno prireditev skupaj s starši.

Uporabili sva različne metode dela, s katerimi sva vsem učencem omogočili dobro sodelovanje v projektu. Učenci so spoznali pomen otroških varnostnih sedežev in pomen uporabe varnostnih pasov pri vseh potnikih v avtomobilu. Na začetku je bilo kar nekaj učencev mnenja, da so »preveliki« za uporabo otroških varnostnih sedežev, da se pripenjamo le če nas lahko vidijo policisti ali celo, da jih šolska torba v naročju obvaruje v primeru trka. Spoznali so, da morajo biti pripeti in uporabiti otroški varnostni sedež zaradi lastne varnosti ter da je uporaba tega nujna. Pogovorili smo se o pravilni namestitvi varnostnih pasov, na zaključni prireditvi smo to tudi praktično izvedli.

Tudi nekatere starše smo uspešno motivirali, da so dober zgled svojim otrokom. Večina staršev je bila dober zgled otrokom že prej. Izrazili so hvaležnost, da učence s tem seznanjamo tudi učitelji.