Sodelovanje v projektu Planetu Zemlja prijazna šola na OŠ Metlika

Tudi letos, v šolskem letu 2020/21, sem se odločila sodelovati v projektu Planetu Zemlja prijazna šola. Letos poučujem 1. c-razred in bi rada učence ozavestila o naravi, da ne bi onesnaževali. Najprej smo si na šoli ogledali naš ekološki otok. Ker spoznavamo tudi okolico šole, smo šli še za šolo, kjer imamo tudi zabojnike. Učenci so razmišljali in se tudi poučili o tem, katero vrsto odpadkov mečemo v določeni koš. Pozorni so bili tudi na barve.

Nato sem izbrala pravljico Smetiščna vas. V pravljici so spoznali junaka zgodbe: Joška Koška in Cvetko Smetko. Radi so poslušali in veliko so se naučili. Pogovarjali smo se o onesnaževanju gozda, o divjih odlagališčih, o urejenosti doma, o medsebojnem prijateljstvu.

Za domačo nalogo pa so prinesli od doma papir, ki ga niso več potrebovali. Iz njega smo oblikovali lepo, urejeno in čisto hišico. Učenci so jo še pobarvali in okrasili po svoje. Veliko novega so se naučili, sedaj pa morajo to le še ozavestiti.

2 thoughts on “Sodelovanje v projektu Planetu Zemlja prijazna šola na OŠ Metlika

 1. Ana Hočevar
  13. 10. 2020 at 12:02

  Tudi jaz se s svojimi prvošolci veliko pogovarjam o ekologiji. Želim jih naučiti pravilnega ločevanja odpadkov, da bi se že v zgodnjih letih zavedali pomena ohranjanja našega planeta.
  Hvala za idejo za pravljico.

 2. Maja Zagradišnik
  19. 10. 2020 at 21:44

  Zelo dobro se mi zdi, da se o ločevanju odpadkov in posledicah onesnaževanja seznani že učence v 1. razredu. Skozi pravljico in z ustvarjanjem iz odpadnega papirja so svoje znanje poglobili in zagotovo bodo ravnali odgovorneje in v skladu s tem, kar so se naučili ter tako pripomogli k ohranjanju našega planeta. Se bom v prihodnje tudi jaz poslužila tega projekta in podobnih nalog. Hvala za ideje.