Projekt Pasavček

Tudi v letošnjem letu smo se na naši šoli, OŠ Šmartno pri Litiji odločili, da bomo sodelovali v projektu Pasavček.  Zavedamo se kako pomembna je ozaveščenost otrok o varnostnem pasu in vedenju v različnih  prometnih situacijah. Tudi sodelovanje staršev v projektu se nam zdi zelo pomembno.

Otroke bomo motivirali z maskoto Pasavčka, poučnimi videi o prometnih situacijah in ob konkretnih primerih zunaj šolskih sten. Otroci bodo reševali zanimive naloge povezane s prometom. Naučili se bodo novo pesmico in ustvarjali prometne znake.

Eva Tomšič