Študenti UP za otroke iz socialno ogroženih družin

Študentje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) skupaj z zavodom UMMI pripravljajo v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem Rtiču delavnice za otroke iz socialno ogroženih družin, na katerih otroci pridobivajo veliko novega in uporabnega znanja.

Zavod UMMI, ki s Pedagoško fakulteto že vrsto let sodeluje na različnih področjih izobraževanja, že od leta 2014 izvaja projekt ‘Da ne bo v družbi znanja nanje mrtvo’, s pomočjo katerega mladi pridobivajo socialne in državljanske kompetence ter večjo ustvarjalnost. Z medgeneracijskim sodelovanjem se zavod povezuje z mladimi iz vse Slovenje. Letos so se medgeneracijskemu projektu, imenovanemu Martinček, pridružili tudi študentje Lovrenc Habe, Andraž Corn in Matija Jenko, ki pod mentorstvom Marije Mahne iz zavoda UMMI za otroke iz socialno ogroženih družin že od junija pripravljajo delavnice s področja naravoslovja ter likovne in gledališke umetnosti.

Do septembra bo izvedeno kar dvesto izobraževalnih delavnic, kar pomeni med 200 in 250 pedagoških ur, vanje pa bo vključenih 2500 učencev in mladostnikov.

Otroci so se naučili premagovanja treme, artikulacije in giba ter improviziranega gledališča, ukvarjali so se tudi z lutkami kot izraznim sredstvom. “Otroci so bili na koncu delavnice tako navdušeni, da so izrazili željo narediti svojo kratko igro, ki bi jo ob zaključku letovanja odigrali,” je povedal izvajalec delavnice Lovrenc Habe, ki je pridobljeno znanje lutkovne in gledališčne pedagogike pridobil v okviru izbirnih predmetov na Pedagoški fakulteti in študentske gledališče skupine PEF teater.

Na drugi delavnici, ki je bila likovno obarvana, so pri kreativnem ustvarjanju uporabili najdemn material z morske obale.  Na morski obali so tudi raziskovali ter razvrščali najdene živali ter rastline bibavičnega pasu in jih z določevalnimi kriteriji določili. Za kategorično razvrščanje so uporabili poseben določevalni ključ, namenjen določanju živalskih in rastlinskih vrst Tržaškega zaliva, ki so ga v okviru projektov SiiT in Dryades razvile naravoslovke in naravoslovci s Pedagoške fakultete v Kopru – dr. Nastja Cotič, dr. Janja Plazar, dr. Petra Furlan, dr. Nataša Dolenc Orbanić in dr. Claudio Battelli. S tem ključem lahko otroci na interaktiven način s preprostimi izbirami med dvema možnostma na koncu pridejo do prave živalske ali rastlinske vrste. Določevalni ključ je prosto dostopen na spletni strani projekta. 

Pobudnica sodelovanja Marija Mahne je navdušena nad izvedbo letošnjih letovanj. “Študentje so prišli z velikim predznanjem iz različnih vsebin, predvsem pa s predznanjem metodike in didaktike. Ponudili so delavnice različnim starostnim skupinam, zato so vsebine prilagodili in poiskali najboljšo motivacijo, ki je premagala sončno in počitniško lenobnost. Tudi Martinček je v tem času len, ampak vseeno nabira dano energijo. Tako tudi mladi mentorji na nevsiljiv način ponudijo drobce znanja in možnost ustvarjanja. To je bogata izkušnja za nove mlade učitelje. Vidim jih, da uživajo v delu, saj jih otroci in mladostniki obkrožajo tudi po delavnicah. Postali so zvezde počitnic 2020 v MZL Debeli rtič,” je ob tem povedala Mahnetova.