15. tabor Društva učiteljev geografije Slovenije

Društvo učiteljev geografije Slovenije je Tabor DUGS za učitelje osnovnih in srednjih šol pripravilo na daljavo. Dvodnevno srečanje, ki bi moralo biti v Celju, je potekalo 16. oktobra popoldne in 17. oktobra 2020 ves dan na videokonferenčni način. Poudarek je bil na mestni geografiji, kartografski pismenosti, degradiranem okolju in naravnih nesrečah. Petkov večer je namenjen občnemu zboru DUGS in strokovnemu druženju. V soboto bo celodnevna ekskurzija s terenskim delom.

Po pozdravnem nagovor predsednika DUGS-a  in vodja tabora ter preskusu zvez in možnosti za sočasno vključevanje z vprašanji in komentarji, so predavatelji predstavili svoje teme: Degradirana območja v mestu in preučevanje njihovih vplivov (dr. Barbara Lampič in dr. Tatjana Kikec), Kako skrbimo za kartografsko pismenost naših učencev in dijakov? (dr. Karmen Kolnik), Naravne nesreče v Celjski kotlini (dr. Karel Natek), Primeri didaktičnih pristopov, temelječih na raziskovanju mestne pokrajine (Igor Lipovšek in Rožle Bratec Mrvar).

V večernem delu so člani organizacijskega odbora pripravili enorno druženje in zabavni kviz s podelitvijo nagrad udeležencem. Nekatere odgovore v kvizu je bilo treba pripraviti tako, da so udeleženci z videopovezavo oblikovali mikroskupine. Sodelovanje se ni moglo primerjati s tistimi iz prejšnjih let – v živo, bili pa bi zelo krivični, če bi uporabili samo komentar o sili, hudiču in muhah.

Naslednji dan je z ekrana udeležence pozdravila celjska podžupanja Breda Arnšek, predavanja pa so bila: Priprava na ekskurzijo v Celje (interaktivna vsebina v spletnem okolju – dr. Stanko Pelc ), Predstavitev dobrih praks Martina Hribernik in Tomo Golob), Uporabna geografija in njena raba pri pouku (dr. Tatjana Kikec in Mirsad Skorupan), Mesto pod mestom (film – dr. Jure Krajšek), Vodenje po mestu (film – Damir Žerič), Protipoplavni ukrepi (Alenka Zupančič), Trajnostni razvoj in mesto (dr. Mitja Bricelj).

Ob taboru je potekal tudo obbčni zbor DUGS. Člani so se iskreno zahvalili posedanjemu predsdedniku Rožletu Bratcu Mrvarju za izjemno kakovostno vodenje društva. V času njegovega mandata se je društvo uvrstilo med najbolj propulzivna, delovna in množična stanovska društva na Slovenskem, ima železni repertoar preverjenih in tradicionalnih dejavnosti ter povezave v mednarodnem prostoru. Za novo predsednico so izvolili Natašo Mrak, ki poučuje geografijo v Bohinjski Bistrici.


Večina predavateljev je dovolila objavo predstavljenih gradiv. Dostopna so na spletni strani Društva učiteljev geografije Slovenije. Spodnje fotografije so samo izbrani primerki.

Dr. Stanko Pelc: Interaktivno učno gradivo.
Dr. Barbara Lampič in dr. Tatjana Kikec: Vpliv urbanizacije na izgubo zemljišč.
Dr. Karmen Kolnik o kartografski pismenosti
Dr. Karel Natek o poplavah.