Seminar Uporabna geografija

Pogled na Celje. Vir: Wikipedija

Pogled na Celje. Vir: Wikipedija

Pogled na Celje. Vir: Wikipedija

Spletišče Uporabna geografija je namenjeno pouku v šoli, študiju ali pri iskanju odgovorov na geografska vprašanja v vsakdanjem življenju. Gradiva in orodja so prosto dostopna. Za dodajanje ali spreminjanje gradiv in sodelovanje na forumih je potrebna prijava na spletišču. Pri izdelavi spletišča so sodelovali Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, podjetje A1 Informatika d.o.o. ter zunanji sodelavci.

Za kakovostnejšo in učinkovitejšo rabo je Arnes v oktobru pripravil seminar, ki se ga je udeležilo 30 učiteljev. Seznanili so se z uporabo različnih spletnih in mobilnih geoinformacijskih aplikacij, spoznali možnosti uporabe iskalnika po zemljevidih ter izdelali lastno šolsko ekskurzijo. Seminar je učiteljem ponudil možnosti uresničevanja učnih ciljev v razredu in na terenu na nekoliko drugačen način.

Največji del seminarja je bil namenjen praktičnemu načrtovanju šolske ekskurzije z uporabo spletišča EKSKURZIJE na portalu SIO, izdelavi uporabnega gradiva za ekskurzijo, načrtovanju učne ure z uporabo ene od geoinformacijskih aplikacij ali iskalnika po zemljevidih, rabi mobilnih naprav za ustvarjanje učnih okolij in okoliščin, ki učenca ali dijaka pahnejo v dejavno sodelovanje pri pouku.

Predstavitveni film na ArnesVideo.

Del udeležencev seminarja.
Vabilo na seminar.
Vstop v spletišče.
Praktični izdelek udeleženke.
Podpora spletišču.
Raznovrstna uporabnost – od poljudne do strokovne ravni.
Geografska zgodba.
Terenske vaje.
Tudi pri pouku zgodovine.
Vsebinski ustvarjalci spletišča.