Aplikacija Padlet – praktična uporaba pri pouku na daljavo

Preko projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT smo dobili možnost uporabe plačljive verzije spletne e-storitve Padlet. Storitev, ki omogoča, da učitelj izdela vsem vidno pregledno tablo, je do uporabnika zelo prijazna.

V času dela na daljavo uporabljam videokonferenčni sistem Zoom. Za dostop do aplikacije Padlet  prilepim v klepet URL naslov, preko katerega dijaki dostopajo do izbrane table.

Sama uporabljam storitev Padlet v naslednjih primerih.

 • Skupaj z dijaki rešujemo računske primere. Med reševanjem želim, da mi hitro posredujejo krajše rešitve, npr. skico grafa pri konkretnem primeru. Dijaki skico narišejo v svoj zvezek, jo poslikajo in prenesejo na Padlet tablo.
 • Dijaki spremljajo spletno predavanje, na skupno Padlet tablo pa oddajo krajše poročilo v treh točkah. Vsak dobi tudi nalogo, da komentira prispevke sošolcev.
 • Opravijo krajši eksperiment, ga posnamejo ali poslikajo, video oz. sliko ter krajše poročilo pripnejo na tablo, ki je vidna vsem.
 • Razredne ure lahko dijaki sooblikujejo s svojimi predlogi, ki jih zberemo na skupni tabli. Vsak ima tako možnost, da predlog sošolca dopolni, zanj glasuje ali samo komentira.

One thought on “Aplikacija Padlet – praktična uporaba pri pouku na daljavo

 1. Ira Vučko Pavlina
  7. 12. 2020 at 16:06

  Spoštovani,

  danes sem se prvič seznanila z aplikacijo Padlet. Njena uporaba se mi zdi preprosta in smiselna, saj učencem omogoča, da so aktivno vključeni v učno uro.

  Hvala za idejo,
  Ira