Didaktični pripomoček za utrjevanje odnosov med števili

Eden izmed ciljev pri pouku matematike v 1. razredu je, da učenec ureja in primerja števila po velikosti. Z učenci, ki imajo težave pri prehodu v abstraktno matematično mišljenje, uporabljam pripomoček, s katerim na zabaven način poskušam približati matematične simbole: <, >, =.

Na podlago sta pritrjeni premični črti, ki jih lahko oblikujemo v enega izmed treh matematičnih simbolov: <, > ali =. Odvisno od učenčevih znanj in predstav nastavljamo na obeh straneh: konkretni material (kocke, frnikule, figurice, …) ali kartončke s števili. Učenec nato sam obrača črti tako, da oblikuje ustrezen simbol. V podporo lahko na začetku dodamo slike znakov.

S pomočjo tega pripomočka lahko učenec postopoma prehaja iz konkretnega nivoja na abstraktno raven. Hkrati se uri v fini motoriki. Pri delu z učenci, ki imajo učne težave pa tudi opažam, da so pogosto bolj motivirani za tako delo, kjer ne rabijo zapisovati računov.

One thought on “Didaktični pripomoček za utrjevanje odnosov med števili

  1. Katarina Bergant
    15. 12. 2020 at 22:34

    Opisani pripomoček se mi zdi izviren in učinkovit. Prvošolci z učnimi težavami so ga zagotovo veseli, saj raje in hitreje delajo s konkretnim materialom kot pišejo v zvezke. Pri svojem delu bi ga brez pomislekov uporabila, če bi bilo potrebno.