Trajnostna mobilnost

OŠ Belokranjskega odreda Semič, Enota vrtec Sonček

Prispevek pripravila: Mirjana Šutej

V projekt -Trajnostna mobilnost  vrtcih in šolah – so se v našem vrtcu, v šol. letu 2019/2020, prijavile 4 skupine drugega starostnega obdobja. Tri vzgojiteljice so projekt izvajale od junija 2019 do junija 2020 in ga uspešno zaključile. Dve pa sta ga hoteli z izvajanjem spomladi 2020, vendar nam je epidemija in z njo zaprtje vrtca, to onemogočilo. Projekt nadaljujemo še v šolskem letu 2020/2021.

V prvem letu je bilo vključenih 67 otrok, u drugem pa nekoliko manj. Vzgojiteljice so bile za projekt zelo navdušene. V prvem valu epidemije je ena od vzgojiteljic, dejavnosti izvedla tudi na daljavo.

Odziv otrok in staršev je bil odličen, kar potrjuje zapis ene od vzgojiteljic, ki je delavnico izvajala onlline.

IZDELAVA JAVNEGA PREVOZNEGA SREDSTVA NA DALJAVO:

Delavnica, ki smo jo imeli v načrtu izvesti marca 2020, so  otroci izvedli doma v krogu svoje družine. Izredna situacija, ki je nastala z epidemijo- covid-19, nam je ponudila izziv za sodelovanja na daljavo. Otroci so skupaj s svojimi bratci, sestrami in starši ustvarjali svoje javno ali drugo prevozno sredstvo v domačem okolju. Odziv je bil zelo dober. Starši so mi poslali fotografije in  nekaj besed o navdušenju, ter interesu otrok, pri sami izvedbi. Nastali so zanimivi: vlaki, avtobusi, letala, ladje med drugim traktorji, avtomobili in druga vozila, ki so si jih otroci sami izdelali. Uporabili so jih pri igri Promet na domači preprogi.

Cilji dejavnosti:

• Otrok razvija fino motoriko;

• Otrok poimenuje materiale, dele vozila…;

• Otrok se pogovarja, dogovarja, organizira, predvideva…;

• Otrok preko igre razmišlja o prevoznih sredstvih;

• Otrok samostojno striže, barva, sestavlja, lepi…;

• Otrok sodeluje in se navaja sprejemati kompromise.

Vloga odraslega:

• Pomaga otroku pri izdelavi akcijskega načrta in izdelavi prevoznega sredstva;

• Pomaga zbirati in pripraviti material;

• Pripravi, motivira in pripravi prijetno vzdušje;

 • Vodi pogovor o prevoznih sredstvih;

• Med pogovorom zapiše, kakšno zanimivost ali anekdoto;

• Fotografira in dokumentira dejavnost;

• Vsaj eno fotografijo pošlje vzgojiteljici;

• Vzgojiteljica pripravi in objavi na spletni strani otroške ali družinske izdelke;

 • Glavna cilja sta veselje in dobro počutje med dejavnostjo. Pripomočki:

 • odpadni material, lepilo, barve, vodene barve, škarje, selotejp… • fotoaparat ali mobitel.