Pogled učiteljev na pouk na daljavo

Naslednje srečanje bo namenjeno ocenjevanju. Vir: Učiteljsko združenje Slovenije

Videokonferenčno je v četrtek, 21. januarja 2021, potekala 2. konferenca Učiteljskega združenja Slovenije (UZS) Pogled učiteljev na pouk na daljavo.

V uvodu je Matija Horvat, predsednik UZS, poudaril, da je pouk na daljavo pokazal, da so učitelji temeljni kamen izobraževanja in šolstva. Zato bo UZS organiziral še nekaj konferenc o pouku na daljavo. Naslednja bo verjetno namenjena ocenjevanju na daljavo.

Svoje izkušnje so predstavili učitelji osnovnih in srednjih šol. Povedali so, da je spomladi šlo bolj za učenje na domu, jeseni in pozimi pa je prešlo v učenje na daljavo. Kot enega pomembnih dejavnikov so omenili decembrski padec motiviranosti.

Nanizali so obilo dobrih izkušenj s poučevanjem na daljavo: od snemanj pripravljenih predavanj do samostojnega učenja in preverjanja; tudi prostovoljnega popoldanskega pouka na zoomu.

Opozorili so na stiske učencev, dijakov in učiteljev. Stiske prvih so predvsem povezane z zmanjšanjem socialnih stikov, (ne)pojavljanjem pred kamerami v živo in pomanjkanjem samonadzora; stiske drugih z različnostjo pričakovanj, zahtev, priporočil in navodil.

Ker je več učiteljev spregovorilo o različnosti ocenjevalnih in hospitacijskih pristopov ter se spraševalo, kaj je ustrezno in kaj ne, bo verjetno tema 3. konference ocenjevanje.

Vprašanja in zaključke bodo oblikovali v tri sklope:

  • problemi, ki jih učitelj rešuje sam v vsakodnevnih okoliščinah
  • problemi, ki se rešujejo znotraj strokovnih aktivov ali na ravni šole
  • problemi, ki jih je treba nasloviti na pristojne institucije (MIZŠ, ZRSŠ) in širšo strokovno javnost.

Matija Horvat je konferenco zaključil optimistično: »Če smo na prvi konferenci bolj tarnali in odpirali probleme, me veseli, da imamo danes veliko več rešitev in optimizma.«