Ko kras in CŠOD virtualno obiščeta šolo

CŠOD je pripravil gradivo za raziskovanje krasa in Krasa. Vir: CŠOD

Center šolskih in obšolskih dejavnosti ponuja tudi raznovrstne oblike pouka na daljavo. Za šolo pripravi predavanje, gradivo, delovne naloge, vodeni pogovor z učenci in tudi preverjanje znanja.

Učenci 9. razredov Osnovne šole Otočec so v okviru pouka geografije spoznavali Kras in kras. CŠOD je pripravil gradivo, ki je bilo učencem že dan prej dostopno v spletni učilnici. Zunanji predavatelj v zoomu je bil dodatna motivacija za učence.

Franc Malečkar je predstavitev krasa in jame Dimnice začel z ozaveščanjem; učence je prestavil na slovenski kras in Kras, ki sta narodni in svetovni vrednoti.

Tod se je začelo raziskovanje kraških pojavov, kraški relief je neobičajen in nepričakovan, ranljiv, je rezervoar pitne vode, ki postaja vse bolj dragocena, je šolski primer preoblikovanja površja in notranjosti. V zgodbo o pokrajini je predavatelj vpletel zanimiva in presenetljiva dejstva ter procese iz sveta in domovine.

Na prehodu v podzemlje. Foto: Franc Malečkar

Učenci so se odzivali na vmesna vprašanja, učitelj pa je ključne poudarke zapisoval v klepet. Po koncu predavanja so učenci sami virtualno raziskovali pokrajino med Trstom in Vrhniko, izpolnili so delovne liste in križanko. Srečanje so zaključili s poglobljenim pogovorom in odpiranjem novih zanimivih tem.

Tudi v kraški puščavi je človek znal poiskati in urediti kmetijske površine. Foto: Franc Malečkar

Do začetka prihodnjega tedna bodo učenci uredili izdelke, jih poslali v CŠOD Dimnice in počakali, da jih ovrednotijo.