Nazornost pri pouku geografije nekoč, danes, jutri

Kocenov zemljevid. Vir: Wikipedia Commons

Kocenov zemljevid. Vir: Wikipedia Commons

Blaž Kocen je pri založbi Hölzel izdal tri učbenike in številne stenske ter ročne zemljevide. Vir: Wikipedia Commons

Društvo učiteljev geografije Slovenije, v sodelovanju z oddelkoma za geografijo ljubljanske in mariborske filozofske fakultete, primorsko humanistično fakulteto, Zvezo geografov Slovenije, občino Šentjur, Turistično olepševalnim društvom Ponikva in OŠ Blaža Kocena Ponikva. organizira mednarodni simpozij z naslovom Nazornost pri pouku geografije nekoč, danes, jutri.

Simpozij bo potekal 10. in 11. septembra 2021 v Ljubljani, Šentjurju, Ponikvi in Kocenovem rojstnem kraju Hotunju.

Z njim bodo obeležili praznovanje 200-letnice rojstva velikega slovenskega didaktika, geografa in kartografa Blaža Kocena, ki je s svojimi šolskimi atlasi, učbeniki in zemljevidi postavil temelje nazornejšega pouka geografije v osnovnih in srednjih šolah v tedanji monarhiji.

Zato vabijo učitelje, da predstavijo svoje izkušnje in primere nazornega poučevanja mladih, s katerimi spodbujajo njihovo in svojo ustvarjalnost.

Prispevke je treba prijaviti organizacijskemu odboru do 10. marca.
Več o simpoziju lahko preberete na strani Društva učiteljev geografije Slovenije.

Marca Društvo učiteljev geografije Slovenije sicer ponavadi pripravi Kocenov spominski pohod.

Pošta Slovenije je v počastitev geografove obletnice pred dnevi izdala spominsko znamko.

Vir: Pošta Slovenije

Pred desetimi leti je Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU pri Založbi ZRC izdal monografijo Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica.