Geografske večernice o učnih gradivih

Vir: Društvo učiteljev geografije Slovenije

Društvo učiteljev geografije Slovenije nadaljuje z dolgoletno tradicijo geografskih četrtkovih videovečernic – kratkih izobraževanj za učitelje geografije.

Januarja je Ester Mrak z Gimnazije Jurija Vege Idrija predstavila učna gradiva za Aktivno učenje v naravi. V okviru projekta Roots Erasmus+ KA2 so izdelali učne komplete, s katerimi dijaki v naravnem okolju Idrije in okolice, pa tudi Ljubljane, spoznavajo različne vsebine iz biologije, fizike, geografije, kemije, zgodovine in umetnostne zgodovine. S pomočjo učnih kompletov dijaki aktivno usvajajo cilje. Učni kompleti so na voljo na tej povezavi.

Vir: Izsek iz enega od učnih gradiv

Februarja je Alma Rogina iz društva Humanitas predstavila priročnike, med drugimi tudi za geografijo, pripravljene v okviru mednarodnega projekta Globalni izzivi-globalni predmeti. Priročniki za predmete etika, geografija, matematika, tuji jezik in zgodovina celostno obravnavajo svetovne primere, z gradivi in viri pa omogočajo neposredno rabo pri pouku.

Vir: Krovno gradivo za pouk

Učitelji so bili povabljeni na mednarodni Kocenov simpozij o zemljevidih, pouku z njimi in kartografiji, ki bo septembra v Ljubljani, Šentjurju in na Ponikvi.

Naslednja večernica bo 25. marca ob 20. uri. Namenjena bo Noči geografije in 3. mednarodni konferenci o poučevanju geografije Pokrajina in trajnostni razvoj.