Izkušnje s seminarjem Interaktivne vsebine H5P

Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Ker se tudi v tem šolskem letu spopadamo s poučevanjem na daljavo, sem se odločila, da naredim korak naprej. Prijavila sem se na kar nekaj izobraževanj, kjer bi lahko pridobila kakšno zanimivo izkušnjo, idejo, spoznala inovativen in zabaven način poučevanja in ga nato prenesla v prakso.

Ker pri pouku uporabljam spletno učilnico Moodle, me je takoj pritegnilo izobraževanje o izdelavi interaktivnih vsebin MOOC – Interaktivne vsebine H5P.  

Izobraževanje je potekalo štiri tedne. Prek videovodičev, prispevkov in kvizov smo spoznali različne možnosti za izdelavo interaktivnih vsebin. Podrobno smo spoznali interaktivne vsebine: kartice z vprašanji, kartice, časovni trak, izpolni prazna mesta, prenesi in spusti, poišči vroče točke, test, aritmetični test, enkratna izbira, večkratni izbor, ujemanje slik, interaktivni video in stolpec.

V teh štirih tednih smo samostojno pripravili kar nekaj interaktivnih vsebin. Vsak teden pa smo v vrednotenje soudeležencem seminarja objavili po en prispevek na spletišču.

Sama sem pripravila tri možne načine interaktivnih vsebin za utrjevanje – prepoznavanje funkcij. Vse sem preizkusila tudi v razredu in dijaki so bili mnogo bolj navdušeni nad drugačnim načinom utrjevanja, kot so ga bili vajeni do sedaj.

Vsebine, ki sem jih spoznala na tem izobraževanju, bom še naprej uporabljala pri poučevanju in tako popestrila matematične vsebine.

One thought on “Izkušnje s seminarjem Interaktivne vsebine H5P

  1. Asja Legan
    24. 3. 2021 at 21:42

    Izobraževanje MOOC – Interaktivne vsebine h5p je res dobro zastavljeno, kjer so končni izdelki, ki jih tedensko ustvarjaš, uporabni tudi po koncu izobraževanja.