Moje izkušnje z izobraževanjem MOOC- Spletno anketiranje

Najbrž je vsak izmed nas že izpolnil vsaj eno spletno anketo, ustvarjeno s pomočjo sistema 1KA (EnKlikANKETA). Za ta spletni tečaj sem se odločila, ker vem, da mi bo še večkrat prav prišlo ustvarjanje anket tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju.

Slika 1: En klik anketa (https://1ka.arnes.si/, pridobljeno 27. 3. 2021).

Tečaj je trajal štiri tedne. S pomočjo gradiv v obliki zapisov, kvizov, videovodičev in filmčkov smo pridobili znanja, ki nam bodo prav prišla pri oblikovanju vprašanj in ustvarjanju anket. Naučili smo se pravilno postaviti vprašanja, spoznali sistem 1KA in se vanj registrirali (z AAI računom), postavili svoj vprašalnik in izdelali anketo. Na koncu smo analizirali podatke, se poigrali s statistiko, oblikovali grafe  in oddali poročilo ankete.

Slika 2: Graf, ki prikazuje kako pogosto učenec doma uporablja mobilno napravo (lasten arhiv).

Slika 3: Graf, ki prikazuje mnenje staršev o pomembnosti poznavanja naštetih aktivnosti na mobilni napravi za otroka (lasten arhiv).

Spletni tečaj je odlično zastavljen, saj se naučiš vseh osnov za uspešno ustvarjanje anket v spletni aplikaciji. Priporočam ga vsem, ki jih zanima ustvarjanje anket.