Pokrajina in trajnostni razvoj – 3. mednarodna konferenca

Društvo učiteljev geografije Slovenije , po izjemno uspešnih in odmevnih prejšnjih, vabi na 3. mednarodno konferenco Pokrajina in trajnostni razvoj, ki bo izvedena na daljavo 23. in 24. aprila 2021.

Učitelji bodo svoje prispevke, ki predvsem temeljijo na izkušnjah lastnega poučevanja, predstavili v enem od sklopov:

  • zavarovana območja in njihov razvoj,
  • okoljski izzivi v razvoju lokalne skupnosti,
  • biodiverziteta,
  • prilagodljivost okolja (modeli),
  • krožno gospodarstvo,
  • lokalna oskrba,
  • lokalni vodni viri,
  • lokalno je trajnostno,
  • drugi trajnostni izzivi.

Program zajema 36 domačih in tujih referatov.

Več o konferenci lahko preberete na: http://trajnostni.splet.arnes.si/

Naslovnica letošnjega zbornika.
Na voljo sta tudi zbornika 1. konference v Posotelju in lanske konference.