Konferenca UZS: Pouk na daljavo v šolskem letu 2020/21

Učiteljsko združenje Slovenije vabi na 3. konferenco NAJ SE SLIŠI GLAS UČITELJEV. Konferenca bo potekala v sredo, 21. aprila 2021, ob 18.00, prek zooma. Prosijo, če se predhodno prijavite, do vključno torka, 20. aprila, na e-naslov  združenja: [email protected]

V vabilu je zapisano: Izkušnje povedo, da uradne raziskave z anketami ne zajamejo vseh vidikov dogajanja, vseh spoznaj učiteljev, zato je smiselno, da učitelji na skupni konferenci izmenjamo izkušnje in primere dobre prakse, opredelimo probleme, odprta vprašanja, oblikujemo skupna mnenja in jih posredujemo šolskim inštitucijam. Na ta način lahko z drugimi subjekti sooblikujemo politiko našega šolstva.

Probleme želijo obravnavati v treh sklopih:

–          problemi, ki jih učitelj rešuje sam v vsakodnevnih okoliščinah;

–          problemi, ki jih rešujemo na ravni strokovnih aktivov oz. na ravni šole;

–          problemi, ki jih je treba nasloviti na pristojne inštitucije – MIŠZ, ZRSŠ in širšo strokovno javnost.

Udeležence naprošajo, da vnaprej pripravijo spoznanja in primere iz šole, jih predstavijo v strnjeni obliki in v njih poudarijo bistvo.