Manj podpore šolam


Na Arnesu so letos dobili precej manj sredstev za zagotavljanje pomoči šolskim uporabnikom pri uporabi digitalnih storitev, saj so se zaključili projekti, ki jim jih je dodelilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in so sofinancirani s strani evropskih skladov (SIO-2020). Do nadaljnjega zaradi tega prijave na njihova izobraževanja niso možne, prav tako bodo morali od 1. maja skrčiti delovni čas podpore uporabnikom. Portal SIO bo po enem letu delovanja v funkciji centralne vstopne točke za izobraževanje na daljavo deloval v omejeni sestavi uredništva in z zmanjšanim obsegom novic.

Prizadevajo si, da bi pridobili dodatna sredstva in v čim krajšem času znova nadaljevali z aktivnostmi v dosedanjem obsegu.

Uspešno leto 2020

Na Arnesu so se v letu 2020 uspešno soočili z izzivom izjemnega povečanja uporabe e-storitev zaradi izobraževanja na daljavo. Uporaba storitev se je v času od marca do jeseni 2020 povečala stokratno, v primeru videokonferenc pa celo tisočkratno. Hkrati so za skoraj polovico povečali število primerov pomoči uporabnikom.

Zelo učinkovito so se odzvali na izzive z okrepljenimi in dodatnimi aktivnostmi programa SIO-2020 in z dodatnimi programi, ki jih je omogočalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, opremljali šole z opremo IKT.

V sklopu programa SIO-2020 je bilo posebej pomembno izvajanje izobraževanj za učitelje. Po njihovih raziskavah uporabniki namreč na začetku izobraževanja na daljavo storitev niso dovolj poznali ali izkoristili vseh možnosti, ki jih te ponujajo za učinkovito izvajanje izobraževanja na daljavo in so se nasploh srečevali z veliko vprašanji in dvomi.

Ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so ob množičnem izvajanju praktičnih delavnic, v letu 2020 jih je bilo okoli 600, s 7.000 udeleženci, in večkratnih izvedb štirinajstih množičnih odprtih spletnih tečajev, s skupno več kot 7.000 udeleženci, pripravili tudi 21 webinarjev in ob tradicionalni konferenci Mreža znanja še izredno spletno konferenco Mreža izobraževanja.

Na Arnesu po rezultatih odziva učiteljev in ravnateljev ocenjujejo, da se je njihova podpora izkazala kot ključni dejavnik, ki je učiteljem omogočil, da so v letu 2020 lažje in bolj uspešno izvajali izobraževanje na daljavo.

Izzivi v letu 2021

V letu 2021 je za podporo digitalizaciji izobraževanja namenjenih precej manj sredstev, zato morajo na Arnesu svoje dejavnosti na tem področju krčiti.

Do morebitne pridobitve dodatnih virov ne morejo več izvajati usposabljanj, se pa bodo trudili, da bi v letu 2021 v okrnjeni spletni različici izvedli vsaj konferenco Mreža znanja.

Po uspešnem zaključku programa SIO-2020 morajo na Arnesu v letu 2021 načrtovati tudi upočasnitev razvoja storitev in zmanjšanje podpore storitvam za izobraževanje.

Ta se bo med drugim odražala v krajšem delovniku pomoči uporabnikom. Trendi kažejo, da lahko pričakujete nekoliko daljše odzivne čase, za kar se uporabnikom iskreno opravičujejo in vas prosijo za razumevanje.  Na Arnesu se bodo trudili, da zagotovijo osnovno podporo vsem storitvam, predvsem najbolj ključnim, in zagotovimo dobro podporo ter svetovanje pri upravljanju identitet.