Poučevanje za trajnostni razvoj

24. aprila se je uspešno končala dvodnevna 3. mednarodna konferenca Društva učiteljev geografije Slovenije “Pokrajina in trajnostni razvoj”. Izvedena je bila na daljavo. Sodelovalo je 62 udeležencev iz štirih držav; od teh je 38 udeležencev predstavilo 36 referatov.

Mednarodna konferenco je ponudila izemno veliko število pedagoških zamisli in izvedb ter udejanjenih in dokumentiranih predlogov za šolsko terensko delo. Vabljeni predavatelji so bili dr. Mitja Bricelj, dr. Dušan Plut, dr. Gregor Kovačič, ddr. Ana Vovk Korže, dr. Karel Natek, dr. Tajan Trobec, dr. Michael Scoullos, Iro Alampei in dr. Thomais Vlachogianni.

Teme učiteljskih referatov so bile raznovrstne: zavarovana območja in njihov razvoj, okoljski izzivi v razvoju lokalne skupnosti, biodiverziteta, prilagodljivost okolja in modeliranje, krožno gospodarstvo, lokalna oskrba, lokalni vodni viri, lokalno je trajnostno, trajnostni izzivi, evropski projekti, medijske predstavitve, igra vlog, dejavno državljanstvo, kulturne pokrajine; predstavljeni so bili primeri terenskega pouka iz praktično vseh slovenskih pokrajin.

Kljub celodnevnemu virtualnemu spremljanju konference so udeleženci v večernem času namenili urico časa tudi spletnemu druženju z nagradnima igrama.

V zaključkih konference so udeleženci pooblastili Michaela Scoullosa in Mitja Briclja da v maju o rezultatih poročata na meddržavnem srečanju Jadransko-Jonske pobude; sklenili so, da bo naslov 4. konference prihodnje leto “Kras in voda”; predlagali so Zvezi geografov Slovenije, da pripravi okroglo mizo o sodelovanju v evropskih projektih in zavezali udeležence, da storijo čim več za promoviranje dejavnosti, ki so v javnosti (še) nezapažene.

Konferenco je med pomembne dejavnosti uvrstila tudi Vlada Republike Slovenije.

Zbornik, ki na 224 straneh, z angleškimi povzetki, prinaša večino predstavljenih referatov, je na voljo na spletu. Uredila ga je Nataša Mrak. Del zbornikovega bogastva besedila in podob je možno videti na spodnjih izrezih.

Več o dogodku na konferenčni spletni strani: http://trajnostni.splet.arnes.si/ .

Terensko delo ob Dravi
Helena Rošker Štok
Navidezna resničnost v interaktivnem sprehodu po Slovenskih Konjicah
Dominik Trstenjak
Zakaj kupujemo toliko oblačil?
Kristina Šturm
Potenciali ekoturizma v zgornji dolini Kolpe in na Kočevskem
dr. Jurij Kočar
Zakaj kupujemo toliko oblačil?
Kristina Šturm
Problematika ohranjanja naravnih vrednot na dveh primerih iz Zgornjega Obsotelja v vzhodni Sloveniji
Igor Bahar
Geografija domače pokrajine: Lokalna samooskrba (projektno delo)
Barbara Trnovec