Igorju Lipovšku v spomin in zahvalo

Igor Lipovšek, kot je zapisal kolega Mitja, ni umrl. Igor je samo odšel… Odšel je na POT, na kateri se enkrat srečamo.
Mnogi so se z njim in njegovo zavzetostjo srečevali na različnih področjih. Eno od teh je bilo objavljanje novic na portal SIO, predvsem iz dogajanj na področju geografije.
Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS) se je obvezalo, da bo nadaljevalo njegovo delo in še naprej objavljalo SIO novice s področja geografije.

Društvo učiteljev geografije Slovenije je Igor Lipovšek navdihoval kot pomemben ustanovni in aktivni član, veliko let tudi kot član izvršnega odbora DUGS. V okviru DUGS je ves čas sodeloval pri organizaciji in izvedbi geografskih izobraževanj (Kocenove sobote, tabori DUGS, mednarodne konference, mednarodne izmenjave učiteljev, geografske večernice). Prav tako je bil vključen v organizacijo in izvedbo natečajev za učence in dijake (Geografski prospekt mojega kraja, foto natečaj Mi v pokrajini). Zavzemal se je za terensko delo pri pouku, na tekmovanjih, na izobraževanjih učiteljev.
Poleg vse strokovnosti mu je bilo pomembno druženje učiteljev in geografov, zato je veliko časa in idej namenjal organizaciji ter izvedbi geografskih srečanj. S svojo duhovitostjo je popestril družabne večere, z idejami in modrimi mislimi navduševal učitelje za različne aktivnosti. Spodbujal je sodelovanje med geografi in institucijami z mislijo, da skupaj zmoremo več. Zavzemal se je za izmenjavo idej, izpostavil vrednost vsakega mnenja in tako poskrbel, da smo geografsko rasli kot posamezniki in kot skupnost.
Za svoje geografsko delo je prejel tudi najvišje priznanje DUGS, priznanje Blaža Kocena za življenjsko delo.
Dragi Igor, hvaležni smo, ker si nam dal vedeti, da nas (učitelje) imaš rad in si za vsakega našel lepo besedo in pohvalo.
Društvo učiteljev geografije Slovenije