Kocenov simpozij

V letu 2021 praznujemo 200-letnico rojstva velikega slovenskega didaktika, geografa in kartografa Blaža Kocena (1821–1871), ki je s svojimi šolskimi atlasi, učbeniki in zemljevidi postavil temelje nazornejšega pouka geografije v osnovnih in srednjih šolah v tedanji monarhiji. Atlasi z njegovim imenom (Kozennatlas) izhajajo pri dunajski založbi Hölzel že 160 let in so še vedno sinonim za kvaliteto. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Društvo učiteljev geografije Slovenije, Občina Šentjur, Turistično olepševalno društvo Ponikva, Zveza geografov Slovenije, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, OŠ Blaža Kocena Ponikva in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem ob 200-letnici rojstva Blaža Kocena organizirajo mednarodni simpozij in 10. Kocenovo soboto z naslovom »NAZORNOST PRI POUKU GEOGRAFIJE NEKOČ, DANES IN JUTRI«, ki bo v petek, 10. 9. 2021 (Filozofska fakulteta UL) in soboto, 11. 9. 2021 (Šentjur-Hotunje-Ponikva).