Pridružite se programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS)!

Fotografija – https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/sl/about.html

V Pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji tudi v šolskem letu 2021/22 nadaljujejo z izvajanjem programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS), s katerim želijo spodbuditi zavedanje srednješolskih dijakov in učiteljev o Evropski uniji in evropski parlamentarni demokraciji ter mladim na zabaven in inovativen način približati znanje o njenem ustroju, delovanju in vplivu na naša življenja. Dijaki in učitelji-mentorji preko različnih programskih aktivnosti odkrivajo, kaj pomeni biti evropski državljan, prednosti evropske integracije v vsakdanjem življenju, vlogo Evropskega parlamenta ter pomen aktivnega državljanstva za njihovo prihodnost.

Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta dijake srednjih in poklicnih šol, ki imajo zelo različno izobrazbeno in socialno ozadje ter prihajajo iz različnih geografskih okolij, seznanja z evropsko parlamentarno demokracijo, z vlogo Evropskega parlamenta in z evropskimi vrednotami. Tako lahko spoznajo pravice, ki jih imajo kot državljani EU, in se naučijo, kako aktivno sodelovati v demokratičnih procesih EU. Pobrskajte po spletni strani, da boste izvedeli več o tem, kako program deluje in katere šole že sodelujejo v njem, našli pa boste tudi koristno učno gradivo za dijake.

Program se bo v šolskem letu 2021/22 v Sloveniji izvajal že šesto leto zapored, vanj pa je bilo lani vključenih kar 70 izobraževalnih ustanov – srednjih šol in dijaških domov – ter več kot 900 dijakov in 150 učiteljev.