Konferenca CYBERSAFE – spreminjanje odnosa najstnikov do spletnega nasilja nad ženskami in dekleti


V torek, 9. novembra 2021, bo potekala spletna konferenca CYBERSAFE o spreminjanju odnosa najstnikov do spletnega nasilja nad ženskami in dekleti. Na konferenci bodo predstavljene glavne ugotovitve in rezultati projekta CYBERSAFE, vključno s spletnim orodjem CYBERSAFE, ki je namenjeno učencem in učiteljem za obravnavo spletnega nasilja nad dekleti.

Na temo spletnega nasilja med mladimi, naslavljanja, obravnave in preprečevanja le-tega, bo organizirana panelna razprava s strokovnjaki iz sodelujočih držav.

Projekt CYBERSAFE se je izvajal med decembrom 2018 in majem 2021. Sofinancirala ga je Evropska komisija preko programa DG JUST / REC. V projektu je sodelovalo 9 partnerjev iz 8 evropskih držav: Grčija, Nizozemska, Danska, Estonija, Avstrija, Italija, Velika Britanija in Slovenija.

Projekt spodbuja zdrave odnose in enakost spolov na spletu, pri čemer se osredotoča na spletno nasilje nad ženskami in dekleti. K problematiki pristopa s pripravo izobraževalnih orodij (delavnice in spletno orodje), ki so namenjena izvedbam v šolah in drugih izobraževalnih institucijah.