Opazuj, meri, sklepaj … uporabna geografija

Na dan, ko se je obeleževalo 30 let prve internetne povezave v Sloveniji (27. 11. 2021), smo Društvo učiteljev geografije Slovenije v sodelovanju z Oddelkom za geografijo, Filozofske fakultete, UL izvedli izobraževanje, ki je povezovalo terensko delo in uporabo informacijske tehnologije. Učitelji so se v dveh ločenih skupinah lahko seznanili s spletiščem Uporabna geografija, ki se stalno dopolnjuje z aplikacijami, koristnimi za poučevanje geografije in raziskovanje. Poleg že znanih ekskurzij so na voljo geoinformacijske zgodbe, zbiranje podatkov za lokalne pridelovalce in oskrbo s hrano, lokalne zanimivosti ipd. Na seminarju je bilo mogoče na terenu preizkusiti dve aplikaciji, kjer so ob proučevanju profila prsti in invazivnih vrst udeleženci preizkusili neposreden vnos podatkov ob sočasnem terenskem raziskovanju.

Za predavanja so poskrbeli: dr. Tatjana Kikec (Didaktična raba spletišča Uporabna geografija), Mojca Janžekovič (Pirati plastike – primer dobre prakse) ter Mirsad Skorupan (Konfluence), na terenu pa so se udeleženci pridružili dr. Blažu Repetu in Nataši Mrak.

Sobotni del se je zaključil s pregledom terenskih vnosov in možnostjo interpretacije ter uporabe podatkov  pri pouku. Podana so bila tudi navodila za uspešno delo na daljavo (iskanje in vnos podatkov iz lokalnega okolja), s čimer se je v teh dneh seminar »Opazuj, meri, sklepaj in ukrepaj lokalno; razmišljaj globalno«  zaključil.

Filozofki fakulteti se zahvaljujemo za uporabo prostorov.

Dr. Tatjana Kikec je udeležence seznanila s programom seminarja in možnostjo uporabe spletišča Uporabna geografija.


Mirsad Skorupan je udeležencem predstavil iskanje konfluenc (stičišč vzporednikov in poldnevnikov), ki je za učence in dijake zanimiva spodbuda za raziskovanje slovenskih pokrajin in raznolikosti površja.

Napotki pred odhodom druge skupine na teren.

Prva skupina tik pred začetkom proučevanja profilov pod vodstvom dr. Blaža Repeta.

Ob določanju profila prsti je potrebno tudi izmeriti profil in oceniti naklon pobočja ter vnesti čim več informacij o lokaciji.

Več podatkov o prsti pridobimo z različnimi pripomočki, npr. za določanje kislosti prsti.

Vnos fotografij profila in okolice ter podatkov o profilu prsti v aplikacijo.

Uporaba aplikacije Invazivne rastline – fotografiranje rastline in vnos podatkov.

Končna analiza terenskega dela – obdelava vnosov in prikaz na zemljevidu.

Novico je pripravila Nataša Mrak