Praznovanje 200-letnice šolstva

Leto 2021 je za našo šolo jubilejno, saj obeležujemo 200-letnico šolstva na Zgornji Polskavi. V počastitev častitljivega jubileja so na naši šoli potekale številne dejavnosti. V šolski projekt so bili vključeni vsi učenci in zaposleni na podružnici Zg. Polskava.

Ob začetku šolskega leta smo pripravili načrt mesečnih aktivnosti ob 200 letnici, katerega smo morali tudi prilagajati zaradi večmesečnega šolanja na daljavo. Naši meseci so bili, kljub korona virusu in ukrepom, precej praznično obarvani, saj smo vsak mesec spoznavali kaj zanimivega in novega o naši šoli ter šolstvu v našem kraju v preteklosti.

Skozi leto so potekale številne aktivnosti, s katerimi smo se poklonili visokemu jubileju, rezultat tega pa je tudi zbornik. Temeljno gradivo, ki nam je služilo za raziskovanje našega šolanja v preteklosti, so bile šolske kronike. V pomoč pri raziskovanju so nam bili tudi dokumenti, ki jih hranijo v Šolskem muzeju v Ljubljani, v Pokrajinskem arhivu Maribor, Univerzitetni knjižnici Maribor, na Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica in Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, nenazadnje pa so najprepričljivejši vir ljudje, ki so soustvarjali preteklost življenja in dela na naši šoli in so z nami hvaležno delili te spomine.

V decembru smo zaokrožili leto in pol praznovanja 200 let šolstva na Zg. Polskavi. Slovesno in svečano smo otvorili spominsko ploščo ob starem šolskem zvoncu ob sodelovanju z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica in KS Zgornja Polskava ter predstavniki sveta šole. V decembru je izšel zbornik, v katerem je veliko podatkov zbranih iz šolskih kronik in drugih virov. Vso dogajanje smo zaokrožili in vnesli v video predstavitev, ki je skušala nadomestiti svečano prireditev.

Kljub temu, da je v šolski vsakdan globoko posegla epidemija in močno okrnila sodelovanje s starši, društvi in krajem, so učenci skozi številne dejavnosti spoznavali zgodovino šole ter ustvarjali na različnih področjih.  Stare lipe, ki je bila ponos šole na Zgornji Polskavi ni več, a pred šolo sedaj stoji lipica, ki počasi in vztrajno bohoti svoje veje. Prepričani smo, da se bo pod njeno krošnjo zbralo še mnogo novih generacij. Ob pogledu na preteklost se zavedamo, kako pomembne so vezi, ki jih spletamo med seboj. Pomembne vezi so se stkale med številnimi učenci, ki so bili v preteklih letih del vrveža na naših šolskih hodnikih.

Na vrata pa že trkajo novi dnevi, novi dogodki, novi učenci in novi spomini.