Sodelovanje v projektu “Trajnostna mobilnost”

V lanskem šolskem letu smo na naši šoli sodelovali v projektu “Trajnostna mobilnost – gremo peš s kokoško Rozi”. Potek projekta in vtis, ki ga je projekt pustil na nas je bil resnično velik, zato bi želela naslednjih nekaj besed nameniti opisu dejavnosti.

Projekt je bil sestavljen tako, da je potekal več časa ter v različnih oblikah. Najprej smo pri urah ugotavljali, katera prevozna sredstva učenci uporabljajo za prihod v šolo, raziskovali druge možnosti prihoda v šolo, spoznavali trajnostne načine prevoza ter nevarnosti, ki jih povzroča avtomobilski promet.


Nato smo izvedli smo opazovalni sprehod, ogledali smo si prometne znake in prometne poti ter ugotavljali varne in nevarne poti in odseke v okolici šole ter podali predloge za izboljšanje situacije. Pred šolo smo izvedli varno prečkanje ceste. V učilnici smo izdelali preprosto maketo v katero smo vrisali pomembnejše ustanove in v maketo vrisali varne in nevarne poti.

V tednu pred tednom beleženja smo vsak dan v posebno razpredelnico zabeležili, na kašen način so učenci prišli v šolo. Namen beleženja je bil ugotavljanje sprememb v tednu beleženja. Sledil je teden beleženja. Celoten teden je bil usmerjen samo v eno – trajnosten prihod v šolo. Prav vsi učenci 5.B razreda so v šolo prihajali na trajnosten način. Za spodbudo in pozitiven vzor smo se z delom razreda vsako jutro srečali na točki, od šole oddaljeni cca. 2km in pot do šole prehodili skupaj. Vsak dan nas je na poti spremljalo sonce, zato je bila udeležba na jutranjem sprehodu visoka. Učenci so vsak dan prejeli kartice za spodbudo. Na karticah je bil narisan način prihoda v šolo. Kartice so iz dneva v dan zbirali v posebne mape. Z zanimanjem so opazovali, kako se izpolnjuje razredni plakat, tekom tedna pa smo si ogledali tudi šolski transparent, ki je bil razstavljen v šolski jedilnici. Učenci so dogajanje v tednu beleženja likovno poustvarili in nastali so zanimivi izdelki, ki izkazujejo njihovo dojemanje in vtise preteklega tedna. Po besedah učencev so zelo uživali in se imeli lepo. Čez nekaj časa sem v razredu izpeljala razredne igre. Učenci so bili kar nestrpni in komaj so čakali, da v igri uporabijo zbrane kartice.

Projekt je resnično zaznamoval celotno šolo, v tednu beleženja so bile vse moči usmerjene v to, vladala je pozitivna klima, za nekaj odstotkov pa se je način prihoda spremenil tudi trajno, kar je bil glavni cilj projekta.

Objavil/-a: Ena Bissachi

Ključniki:

One thought on “Sodelovanje v projektu “Trajnostna mobilnost”

  1. Lucija Hameršak
    15. 12. 2021 at 19:43

    Tudi na naši šoli smo z veseljem sodelovali v omenjenem projektu.