Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Zavod UMMI ter koprski šolarji združili moči v dokumentarnem filmu o ustvarjalnosti v šolah v Mestni občini Koper

Snemanje filma v Dijaškem in študentskem domu Koper

Člani Slovenskega društva raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) so se na večer solsticija dobili na spletu in bili priča pestri okrogli mizi Izzivi ustvarjalnosti danes za jutri, v okviru katere je bil predstavljen nov Center ustvarjalnosti in nadarjenosti Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Predstavljen je bil tudi izsek iz dokumentarnega filma o ustvarjalnosti učencev in dijakov v šolah Mestne občine Koper.

V pozdravnem nagovoru je dekanja Pedagoške fakultete dr. Mara Cotič spregovorila o pomenu ustvarjalnosti. Slednja po njenih besedah ni mogoča, če nimamo teoretične podlage. S skoraj 100 let staro zgodbo o prvem danskem nobelovcem pa je prisotne spodbudila k razmišljanju izven okvirja in spomnila na pomen odkrivanja talentiranih mladih. Že več let pa bodoče pedagoge v svet iskanja in dela z nadarjenimi in talentiranimi učenci spodbuja visokošolska učiteljica dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič. Pod njenim vodstvom je jeseni zaživel nov Center ustvarjalnosti in nadarjenosti (CUN UP PEF). Zbranim je predstavila vizijo in povedala, da si je mogoče v prostorih CUN UP PEF, ki je nad Mercatorjem na Titovem trgu v Kopru, sposoditi kakovosten didaktični material, izdelan s strani študentov. Prav tam pa je na voljo tudi svetovalnica za vse študente in odrasle, ki si želijo delati z nadarjenimi.

Snemanje filma na Srednji tehnični šoli Koper

Na okrogli mizi je bilo predstavljeno tudi srečanje učencev, dijakov ter njihovih mentorjev z naslovom Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnost, ki je jeseni potekalo v Ankaranu v organizaciji Marije Mahne z Zavoda za izobraževanje Koper (UMMI) v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem. Srečanje se je zaključilo s tiskovno konferenco s predstavniki iz devetih osnovnih in srednjih šol, ki so izpostavili težave z umestitvijo ustvarjalnosti v šolski prostor. Izjave dveh mladih so konkretne in zgovorne – želijo si več ustvarjalnega pouka, ki pa zahteva ustvarjalne učitelje. Vprašanje dandanes pa je, ali šolski sistem sploh nudi podporo ustvarjalnemu učitelju.

Snemanje filma na Osnovni šoli Škofije

V sodelovanju z UMMI-jem je Pedagoška fakulteta pripravila tudi dokumentarni film z naslovom Ustvarjalnost v šolah Mestne občine Koper. V njem so združili devet osnovnih šol, štiri srednje šole ter Dijaški in študentski dom Koper. Producenti in ustvarjalci filma, študenti in diplomanti Pedagoške fakultete (Lovrenc HabeMatija JenkoAndraž Corn) so vsem sodelujočim zavodom predlagali, da se predstavijo z ustvarjalno delavnico, ki po njihovem mnenju izstopa; da se šole torej ne predstavijo na klasičen, tradicionalen oz. frontalen način, pač pa da se predstavijo s kreativnostjo. Tako je nastal je 66 minut dolg dokumentarni film, ki je dostopen Youtube kanalu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ter pod prispevkom.

Ustvarjalnost v šolah MOK