Poziv in vabilo učiteljem in drugim strokovnim delavcem – vprašalnik o različnih vidikih umetne inteligence v izobraževanju

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariya Gabriel vabi učitelje in druge strokovne delavce v izobraževanju k sodelovanju v raziskavi o različnih vidikih umetne inteligence v izobraževanju.
Vabimo vas, da vprašalnik izpolnite do vključno 3. marca 2022, na naslovu https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AIDATAsurvey

Hvala!