Sobivanje – Varno v šolo

Z otroki prvega razreda smo šli najprej na sprehod okoli šole. Ogledali smo si vse prometne znake in razložili njihov pomen.

Pogovarjali smo se o varnosti v prometu in na igriščih v okolici šole (ograja okoli igrišč, omejitve hitrosti, cestne grbine …).

V razredu smo izdelali plakat šole in z lepilnim trakom na tla narisali cesto okoli šole. Nato smo izdelali še prometne znake, ki smo jih videli v okolici šole in ponovili, kaj pomenijo. Postavili smo jih na ustrezna mesta na naši cesti.

Igrali smo se igro Promet v okolici šole.

3 thoughts on “Sobivanje – Varno v šolo

 1. Dagmar Korošec
  8. 4. 2022 at 09:29

  Tema v članku je zelo dobrodošla v prvih razredih osnovne šole. Učenci se pomočjo projekta Sobivanje – Varno v šolo seznanijo s prometno ureditvijo v okolici šole, ogledajo si prometne znake, prometna pravila ter ustrezno obnašanje v prometnih situacijah. Zanimivo in uporabno se mi zdi tudi izdelava različnih prometnih znakov, ki jih potem uporabijo v svoji igri. Vsi vemo, da se učenci med igro lahko veliko naučijo.

 2. Polona Irt Novak
  9. 4. 2022 at 20:53

  Tema je aktulna v vseh, še posebej pa v nižjih razredih osnovne šole. Prav je, da se učenci s to tematiko srečajo večkrat, saj je znanje o prometni varnosti izredno velikega pomena. Če pa se lahko vsega tega naučijo preko njim zanimivih aktivnostih, se bodo vsega naučili še raje in prej.

 3. Helena Krnc
  12. 4. 2022 at 19:05

  Tudi pri nas se učimo o prometu na podoben način. Učencem je izdelava znakov in igra prometa zelo všeč. O prometu se učimo že v jeseni, saj je dobro, da se učenci z varnostjo v prometu spoznajo že na začetku leta. Prometni znaki, ki ste jih izdelali, so zelo estetski.