Digitalna pismenost – nuja v 21. stoletju

Dandanes je brez digitalne pismenosti v državah prvega sveta skoraj nemogoče živeti. V večini aspektov našega življenja že prevladuje tehnologija – komunikacije, transport, tudi poučevanje. Zatorej je nujno, da smo digitalno pismeni, da se torej lahko znajdemo v življenju pred nami. Digitalna pismenost je ključnega pomena za osebnostno in karierno rast.

Digitalna pismenost na dolgi rok

V letu 2021 je Evropska komisija objavila Digitalni ekonomski in družbeni indeks (DESI), kjer so razkrili, da 86% ljudi redno uporablja internet, vendar pa hkrati, da dostop in uporaba interneta nista zadostna – uporabnost je potrebno povezati s primernimi spretnostmi, da lahko izkoristimo poln potencial digitalne družbe.

Burning Glass Technologies je v sodelovanju z britanskim ministrstvom za digitalno, kulturno, medijsko in športno (DCMS) ugotovil, da: “so digitalne spretnosti nujne v vsaj 82% spletnih objav za delo v Veliki Britaniji.”. Svetovni ekonomski forum prav tako opozarja na nujo po izobrazbi za digitalno pismenost, saj bo, po njihovih besedah 9 od 10 delovnih mest potrebovalo neke vrste digitalno pismenost – vendar pa je danes med Evropejci od 16 do 74 leta starosti 44% takih, ki nimajo niti osnovnih digitalnih sposobnosti oziroma kompetenc.

Certiport je na ta primankljal opozoril že pred 20 letmi, kar je bil tudi povod za razvoj programa IC3 Digital literacy, kjer je mogoče pridobiti certifikat za digitalno pismenost – namen tega programa je torej zmanjšati primankljaj, ki so ga potrdile različne organizacije. Poleg tega je v skladu z mednarodnimi konvencijami zaradi česar je eden izmed najbolj poglobljenih načinov usvajanja in certificiranja digitalne pismenosti in z njo povezanih sposobnosti.

DigComp je evropski referenčni okvir, ki opisuje, kaj sploh pomeni biti digitalno pismen. Osredotoča se primarno na ljudi, sposobnosti, ki jih potrebujejo razviti, komunikacijo in reševanje problem s pomočjo tehnologije. Ta okvir torej pokriva pet področij, ki vsebujejo kar 21 različnih kompetenc, vsaka z 8 stopnjami usposobljenosti – z namenom celoživljenjskega razvijanja in učenja digitalne pismenosti.

Standardi za digitalne kompetence in digitalno pismenost

Da pa lahko določeni stvari dodelimo certifikat – jo certificiramo – moramo imeti osnovo v nekakšnih standardih. Globalno sprejeti standardi nam pomagajo ohranjati varnost in izvrstnost na vseh področjih. Omogoči tudi razumevanje osnov utrjevanja, ki je potrebno za relevanten doprinos slehernika in nenazadnje za nadaljevanje razvoja industrije. Program IC3 Digital Literacy je podpornik DigComp okvirja že od leta 2013 – slednji namreč nudijo pomembno referenčno točko za razvoj digitalnih kompetenc, ne le v družbi, temveč tudi na nivoju politike in zakonov. Poleg tega pa je seveda tudi praktično orodje, ki nudi vodenje učencem. Certiport je prepoznal pomembnost tega referenčnega okvirja in uporabnike preko tega tudi spodbujajo, da ne le uporabljajo tehnologijo, temveč tudi, da pripravijo tehnologijo, da dela namesto njih.

Program IC3 Digital Literacy je že pobral nekaj nagrad za svojo razvitost in doprinost družbi. Poleg tega pa tesno sodelujejo z globalnim zborom za digitalno pismenost, ki je vodilno telo na področju svetovanja za digitalno pismenost – s tem namreč zagotovijo, da je program IC3 vedno na čelu razvitih tehnologij – in torej lahko sproti popravljajo, kaj pomeni biti digitalno pismen.

Kako izgleda Certiport?

Da zagotovimo soslednost s hitro razvijajočo se tehnologijo se tudi certifikat Certiport stalno prireja in dopolnjuje. Najnovejšo različico, poimenovano Global Standard Six (globalni standard šest) je doletela velika preobrazba – sedaj na podlagi svojih nivojev pokrijejo vse potrebne cilje, koncepte in kompetence. Svojim učencem torej pride naproti in jih usmeri v nadalnje izobraževanje, ki je primerno za njihov trenutni nivo znanja.

Globalni standard šest je sestavljenih iz treh glavnih nivojev, ki vsebujejo množico visoko kakovostnih strategij za vrednotenje – s poudarkom na prepoznavanju dosežkov v času učenja. Prav zaradi tako zadane strukture imajo učenci priložnost spoznati in povezati različne nivoje kompetentnosti.

Na prvem nivoju učenci pridobijo certifikat, da poznajo osnovne koncepte vsakega področja kompetentnosti.

Na drugem nivoju, učenci pridobijo certifikat, da imajo spobonost uporabe z demonstracijo svojih sposobnosti v različnih okoljih – tudi s poudarkom na varnosti.

Tretji nivo certificira učence, da so sposobni voditi, tako da demonstrirajo svoje sposobnosti za upravljanje različnih sistemov, reševanje problem in nudenje svetovanja novim uporabnikom.

Več o certifikatu CertiPort lahko preberete na spodnji povezavi, ki je bila tudi glavni vir novice.

Vir: IC3 Digital Literacy Global Standard Six:

https://dwdxlv7fotptp.cloudfront.net/f7chf9cq0aa5fzhsnnpmg6083tcy?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22IC3_DigitalLiteracy_DigComp.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27IC3_DigitalLiteracy_DigComp.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAS5PME4CT5QW2PJJU%2F20220410%2Fus-east-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220410T115718Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=329edeeb44848ee99d396f66ddc94171f7ed7a800452e09bcb9e374e2c36ff66&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9kd2R4bHY3Zm90cHRwLmNsb3VkZnJvbnQubmV0L2Y3Y2hmOWNxMGFhNWZ6aHNubnBtZzYwODN0Y3k~cmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0IlMjBmaWxlbmFtZSUzRCUyMklDM19EaWdpdGFsTGl0ZXJhY3lfRGlnQ29tcC5wZGYlMjIlM0IlMjBmaWxlbmFtZSUyQSUzRFVURi04JTI3JTI3SUMzX0RpZ2l0YWxMaXRlcmFjeV9EaWdDb21wLnBkZlx1MDAyNnJlc3BvbnNlLWNvbnRlbnQtdHlwZT1hcHBsaWNhdGlvbiUyRnBkZlx1MDAyNlgtQW16LUFsZ29yaXRobT1BV1M0LUhNQUMtU0hBMjU2XHUwMDI2WC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBUzVQTUU0Q1Q1UVcyUEpKVSUyRjIwMjIwNDEwJTJGdXMtZWFzdC0yJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3RcdTAwMjZYLUFtei1EYXRlPTIwMjIwNDEwVDExNTcxOFpcdTAwMjZYLUFtei1FeHBpcmVzPTg2NDAwXHUwMDI2WC1BbXotU2lnbmVkSGVhZGVycz1ob3N0XHUwMDI2WC1BbXotU2lnbmF0dXJlPTMyOWVkZWViNDQ4NDhlZTk5ZDM5NmY2NmRkYzk0MTcxZjdlZDdhODAwNDUyZTA5YmNiOWUzNzRlMmMzNmZmNjYiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjE2NDk2NzgyMzh9fX1dfQ__&Signature=Jp6GDFpzjClq~NqudPQIchWxaH85BhjbsgoYV-4RmbjZBJldnZtM2PxjIXHlRFudly4M22x2fGs1h9YsrZp94bVrVwLiWYglVDpQy1ToY0X9VHfedPqYeQvfbTzvfWC6x-jjnAEr47HhviWBsq5IcTGR7iXxuW2R2umhih8tZ0ng5E~BhD0Y2a1Az-DVdlqs27izt-FKX95xq-nFFROy0rwVG7vRmd6b7Xo~nMreD-5mnu1V2PuXmWm95vxFMcqgftLWB6IpsI4srimUqRBfMWhmv~E6FYUabJoNg~zRN0p~leAYdHtd2Ug5w39o6MYWpfYAXa~qvubfE2oUVcxRQQ__&Key-Pair-Id=K2BMZZDBFKKL41 (nazadnje obiskano april 2022)